ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 50|ครม.50]] || [[ชวน หลีกภัย|นายชวน หลีกภัย]] || [[23 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[13 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2538]] || || รัฐบาลยุบสภา ([[19 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2538]]) - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 51 ของไทย|ครม.51]] || [[บรรหาร ศิลปอาชา|นายบรรหาร ศิลปอาชา]] || [[13 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2538]] || [[25 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2539]] || || รัฐบาลยุบสภา ([[27 กันยายน]] [[พ.ศ. 2539]]) - เลือกตั้งทั่วไป
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 52 ของไทย|ครม.52]] || [[ชวลิต ยงใจยุทธ|พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ]] || [[25 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2539]] || [[9 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2540]] || || ลาออก / วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ
|- style="background:#ffddaa"
| [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53|ครม.53]] || [[ชวน หลีกภัย|นายชวน หลีกภัย]] || [[9 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2540]] || [[17 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2544]] || || รัฐบาลยุบสภา ([[9 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2543]]) - เลือกตั้งทั่วไป
ผู้ใช้นิรนาม