ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== พระราชประวัติ ==
{{พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์วรมัน}}
 
พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต ทรงมีพระนามโดยพิสดารว่า ''พระบาทสมเด็จพระนโรดม​สุรามฤต วิสุทธมหาขัตติยวงศ์ วิสิษฐ​หริพงศ์ คุณาดิเรก​ธรรมจริโยดม บรมบพิตร พระเจ้าพระราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นเจ้าชีวิตเหนือหัว'' <ref>ព្រះ​នរោត្តម​សុរាម្រិត វិសុទ្ធ​មហា​ខត្តិ​វង្ស វិសិដ្ឋ​ហរិ​ពង្ស គុណាតិរេក​ធម្មចរិយោត្តម បរម​បពិត្រ ព្រះ​ចៅ​ព្រះ​រាជ​អាណាចក្រ​កម្ពុជា ជា​ម្ចាស់​ជីវិត​លើ​ត្បូង។ (ถอดเป็นอักษรไทยว่า ''พฺระ​บาท​สมฺเตจพฺระ​นโรตฺตม​สุรามฺริต วิสุทฺธ​มหา​ขตฺติ​วงฺส วิสิฎฺฐ​หริ​พงฺส คุณาติเรก​ธมฺมจริโยตฺตม บรม​บพิตฺร พฺระ​เจา​พฺระ​ราช​อาณาจกฺร​กมฺพุชา ชา​มฺจาส̍​ชีวิต​เลิ​ตฺบูงฯ'')</ref> เสด็จพระราชสมภพเมี่อวันที่ [[6 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2439]] มีพระนามเดิมคือ '''นักองมจะ (หม่อมเจ้า) นโรดม สุรามฤต'''<ref>ธิบดี บัวคำศรี. ''ชุด "อาเซียน" ในมิติประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์กัมพูชา''. กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ. 2555, หน้า 75</ref> พระโอรสของ[[สมเด็จกรมพระนโรดม สุทธารส]] ([[ค.ศ. 1872]] - [[ค.ศ. 1945|1945]]) กับ[[พระองค์เจ้านโรดม พงางาม]] <!--(HRH Preah Ang Mechas Norodom Phangangam, Preah Ang Mechas=พระองค์มจะห์=พระองค์เจ้า--> ([[ค.ศ. 1874]] - [[ค.ศ. 1944|1944]])<ref>http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~royalty/cambodia/i1.html#I1</ref>
เป็นพระภาติยะ (ลูกพี่ชาย)
<ref>[[สมเด็จกรมพระนโรดม สุทธารส]] เป็นพระราชโอรสของ [[พระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร]] (นักองค์ราชาวดี) กษัตริย์องค์ที่ 2 กับเจ้าจอมเอี่ยมบุษบา (สกุลเดิม อภัยวงศ์) ทำให้สมเด็จพระนโรดทสุรามฤตทรงเป็นพระญาติชั้นเดียวกันกับ[[พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี]] ในรัชกาลที่ 6 ของสยาม โดยทั้งสองพระองค์มีคุณทวดคนเดียวกัน คือ พระสุพรรณพิศาล (กอง อภัยวงศ์) , ส่วน[[พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์]] เป็นพระราชโอรสของ [[พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์]] (นักองค์สีสุวัตถิ์) กษัตริย์องค์ที่ 3 ซึ่งเป็นพระอนุชา</ref>
และพระชามาดา (ลูกเขย) ของ[[พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์]] กษัตริย์แห่งกัมพูชาองค์ที่ 3
{{multiple image
 
| align = right
| direction = horizontal
| header =
| header_align = left/right/center
| footer =
| footer_align = left
| image1 = King Norodom Suramarit of Cambodia.JPG|thumb|upright|เครื่องแบบชุดขุนนางฤดูหนาว สมัยราชวงศ์ชิง]]
| width1 = 180
| caption1 = รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต
| image2 = Norodom Suramarit and his wife.JPG
| width2 = 300
| caption2 = รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤตและ[[พระอัครมเหสี]] [[สมเด็จพระมหากษัตริยานีสีสุวัตถิ์ กุสุมะ นารีรัตน์ สิริวัฒนา]] ที่[[พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านวัฒนธรรมเขมร]] [[จังหวัดเสียมราฐ]]
}}
ทรงอภิเษกสมรสกับ[[สมเด็จพระมหากษัตริยานีสีสุวัตถิ์ กุสุมะ นารีรัตน์ สิริวัฒนา]] พระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ เมื่อ [[พ.ศ. 2463]] มีพระราชโอรสองค์สำคัญคือ [[พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ]] ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งกัมพูชาองค์ที่ 4
 
1,768

การแก้ไข