ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขันธ์"

เพิ่มขึ้น 126 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
เพิ่มเติม
(เพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''ขันธ์''' แปลว่า ''ตัว, หมู่, กอง, พวก, หมวด'' ในทางพุทธศาสนาหมายถึงส่วนหนึ่งๆ ของรูปกับนามที่แยกออกเป็น 5 กอง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งเรียกว่า ขันธ์ 5 หรือขันธ์ทั้ง 5
# '''[[รูป (ศาสนาพุทธ)|รูป]]''' ได้แก่ ส่วนที่ผสมกันของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ เช่น ผม หนัง กระดูก โลหิต
# '''[[เวทนา]]''' คือความรู้สึก ได้แก่ สภาวะ[[ทุกข์]] [[สุข]] [[อุเบกขา]] เช่น ชอบหรือไม่ชอบความเจ็บปวด และเฉยๆทุกข์ทรมาน
# '''[[สัญญา (ศาสนาพุทธ)|สัญญา]]''' คือความจำได้หมายรู้ ได้แก่ จำสิ่งที่ได้รับและรู้สึกนั้นๆ
# '''[[สังขาร]]''' คือการคิดปรุงแต่ง เช่นการแยกแยะสิ่งที่รับรู้ การคิดวิเคราะห์
# '''[[วิญญาณ (ศาสนาพุทธ)|วิญญาณ]]''' ความรับรู้ ได้แก่ ระบบรู้รับรู้สิ่งนั้นๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
 
ขันธ์นี้ รูปจัดเป็นรูปธรรม เวทนา,สัญญา,สังขาร,วิญญาณจัดเป็น[[นาม]]ธรรม
40

การแก้ไข