ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขันธ์"

เพิ่มขึ้น 102 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
เพิ่มเติม
(เพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{พุทธศาสนา}}
'''ขันธ์''' แปลว่า ''กองตัว, หมวดหมู่, หมู่กอง, ส่วนพวก, หมวด'' ในทางพุทธศาสนาหมายถึงร่างกายของมนุษย์ส่วนหนึ่งๆ คือของรูปกับนามที่แยกร่างกายออกเป็นส่วนๆ ตามสภาพได้ 5 ส่วนกอง หรือคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งเรียกว่า ขันธ์ 5 หรือขันธ์ทั้ง คือ5
# '''[[รูป (ศาสนาพุทธ)|รูป]]''' ได้แก่ ส่วนที่ผสมกันของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ เช่น ผม หนัง กระดูก โลหิต
# '''[[เวทนา]]''' ได้แก่ สภาวะ[[ทุกข์]] [[สุข]] [[อุเบกขา]] เช่น ชอบหรือไม่ชอบ และเฉยๆ
40

การแก้ไข