ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขันธ์"

เพิ่มขึ้น 6 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
เพิ่มเติม
(เพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# '''[[เวทนา]]''' ได้แก่ สภาวะ[[ทุกข์]] [[สุข]] [[อุเบกขา]] เช่น ชอบหรือไม่ชอบ และเฉยๆ
# '''[[สัญญา (ศาสนาพุทธ)|สัญญา]]''' ได้แก่ จำสิ่งที่ได้รับและรู้สึกนั้นๆ
# '''[[สังขาร]]''' ได้แก่ ระบบคือการคิดปรุงแต่ง เช่นการแยกแยะสิ่งที่รับรู้สึกและจำได้นั้นๆ การคิดวิเคราะห์
# '''[[วิญญาณ (ศาสนาพุทธ)|วิญญาณ]]''' ได้แก่ ระบบรู้สิ่งนั้นๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
 
40

การแก้ไข