ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|ตำแหน่ง=เจ้าอาวาส วัดธารน้ำไหล|ชื่อทั่วไป=อาจารย์โพธิ์}}
 
([http://www.phraajahnpho.com/พระภาวนาโพธิคุณ อาจารย์(โพธิ์] จันทสาโร) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล ([[สวนโมกขพลาราม]]​) ตำบลเลม็ด [[อำเภอไชยา]]​ [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี]]​ เป็นชาว[[เกาะสมุย]]​ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดละไม แต่เรียนรู้ฝึกฝนด้วยตนเองจนสามารถเทศน์เป็นภาษาอังกฤษได้ และนำสมาธิภาวนาที่ [http://dhammadana.or.th/index.php/2013-10-31-11-32-22/2013-11-21-06-15-05 ธรรมนาศรมนานาชาติ] และ [http://www.dipabhavan.org/ ทีปภาวันธรรมสถาน เกาะสมุย] เป็นประจำทุกเดือน
พระภาวนาโพธิคุณ
 
([http://www.phraajahnpho.com/ อาจารย์โพธิ์]) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล ([[สวนโมกขพลาราม]]​) ตำบลเลม็ด [[อำเภอไชยา]]​ [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี]]​ เป็นชาว[[เกาะสมุย]]​ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดละไม แต่เรียนรู้ฝึกฝนตนเองจนเทศน์เป็นภาษาอังกฤษได้ และนำสมาธิภาวนาที่ [http://dhammadana.or.th/index.php/2013-10-31-11-32-22/2013-11-21-06-15-05 ธรรมนาศรมนานาชาติ] และ [http://www.dipabhavan.org/ ทีปภาวันธรรมสถาน เกาะสมุย] เป็นประจำทุกเดือน
==ประวัติ==
พระภาวนาโพธิคุณ วิ. มีนามเดิมว่า โพธิ์ ขวัญละไม เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่บ้านละไม ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุตรของ นายสิน ขวัญละไม นางดำ สมวงศ์
 
===อุปสมบท===
 
ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ณ พัทธสีมาวัดละไม โดยมี พระครูทีปาจารคุณารักษ์ (มี อินฺทสุวณฺโณ) เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย เจ้าอาวาสวัดสำเร็จ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูประยุตธรรมโสภิต (ทองไหล สิริวฒฺฑโณ) เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง เจ้าอาวาสวัดละไม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูพิทักษ์ทีปาจารย์ (นาค มุนินาโค) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสำเร็จ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
 
เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดละไม กับ พระครูประยุตธรรมโสภิต ได้ช่วยกิจการภายในวัดอยู่หลายพรรษา ได้ศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐานด้วย ต่อมาได้ไปศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐาน กับ พระครูสมถกิตติคุณ(แดง ปิยสีโล) วัดบุณฑริการาม ต่อมาได้มาศึกษาต่อ กับ หลวงพ่อแดง ติสฺโส วัดแหลมสอ ต่อมาได้รับการชักชวนจาก หลวงพ่อพุทธทาส ขณะนั้นท่านเดินทางมาที่วัดแหลมสอ เกาะสมุย และได้เดินทางช่วยงานเผยแพร่พุทธศาสนาที่สวนโมกข์พลาราม ร่วมกับ พระสถิตย์ ถิรปุญโญ (พระครูถิรบุญญากร) ต่อมาได้รับการไว้วางใจให้เป็นผู้ดูวัดธารน้ำไหล ในเวลาต่อมา
 
==เกียรติคุณ==
1,392

การแก้ไข