ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ต้นบุนนาควัดคุ้งตะเภา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{รุกขมรดก |image= Big-Boonnak tree of Wat Khung Taphao.jpg |name= ต้นบุนนาค วัดคุ้งตะเภา |Native name lang=...)
 
|Seeded=พ.ศ. 2313 (ปลูกโดย [[สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]])
|Felled=
|protected=[[กระทรวงวัฒนธรรม]] (ลำดับทะเบียน 24/2562)
|custodian=[[วัดคุ้งตะเภา]]
|website= https://sites.google.com/site/watkungtaphao/
}}
 
ต้นบุนนาค [[วัดคุ้งตะเภา]] เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีคุณค่าและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 1 ใน 4 ต้น ของ[[จังหวัดอุตรดิตถ์]] ได้รับประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นรุกขมรดกระดับประเทศโดย[[กระทรวงวัฒนธรรม]]ในปี พ.ศ. 2562 ลำดับทะเบียน 24/2562<ref name="ประกาศ 62"/>
 
ต้น[[บุนนาค]]เป็นต้นไม้ยืนต้น โตช้า และหาชมได้ยาก ต้นบุนนาคคู่วัดคุ้งตะเภาเชื่อว่าปลูกโดย[[สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]] ในปี พ.ศ. 2313 เมื่อแรกสร้างวัดคุ้งตะเภา ได้รับยกย่องจากผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มจังหวัดมรดกโลกทางวัฒนธรรม จ.[[สุโขทัย]] ให้เป็นบุนนาคพญาในวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในหัวเมืองเหนือ (Upper Siam) หรือจังหวัดในกลุ่ม[[วัฒนธรรม]]สุโขทัยโบราณ เชื่อว่ามีความใหญ่เป็นรองเพียงต้นบุนนาคคู่ที่เมืองยอง [[รัฐฉาน]] [[ประเทศพม่า]]<ref name="รายงานการสำรวจข้อมูลต้นไม้">________. (2562). รายงานการสำรวจข้อมูลต้นไม้ "รุกข มรดกของแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. อุตรดิตถ์ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์. (อัดสำเนา). </ref>
14,300

การแก้ไข