ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ต้นบุนนาควัดคุ้งตะเภา"

หน้าใหม่: {{รุกขมรดก |image= Big-Boonnak tree of Wat Khung Taphao.jpg |name= ต้นบุนนาค วัดคุ้งตะเภา |Native name lang=...
(หน้าใหม่: {{รุกขมรดก |image= Big-Boonnak tree of Wat Khung Taphao.jpg |name= ต้นบุนนาค วัดคุ้งตะเภา |Native name lang=...)
(ไม่แตกต่าง)
14,300

การแก้ไข