ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไพบูลย์ คุ้มฉายา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|predecessor2= พลโท [[อุดมเดช สีตบุตร]]
|successor2 = พลโท [[ธีรชัย นาควานิช]]
| order3 = [[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ|สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ]]
| term_start3 = 11 กันยายน พ.ศ. 2557
| term_end3 = 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559
| predecessor3 =
| successor3 =
| order4 = [[ราชองค์รักษ์พิเศษ]]
| term_start4 = 29 กันยายน พ.ศ. 2558<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/267/1.PDF</ref>
| term_end4 = 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559
| predecessor4 =
| successor4 =
|birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2498|6|21|df=y}}
|branch = [[กองทัพบกไทย]]
 
== ประวัติ ==
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา หรือที่สื่อมวลชนมักจะเรียกว่า ''บิ๊กต๊อก'' เกิดเมื่อวันที่ [[21 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2498]] ที่ตำบลบ้านดอน [[อำเภออู่ทอง]] [[จังหวัดสุพรรณบุรี]] เป็นบุตรของนายลออกับ นางจันทร์ คุ้มฉายา มีน้องชายชื่อ นายทรงบท คุ้มฉายา ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน <ref>http://aaf.rtarf.mi.th/doc/jakdow59/59-6.pdf</ref>
 
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา สมรสกับ นางพจณี คุ้มฉายา โดยมีบุตรี 1 คน คือ นางอิงฆ์พลัฏฐ์ อำไพวิทย์ (ปัจจุบันได้สมรสกับ นายพีรพล อำไพวิทย์) <ref group="http://aaf.rtarf.mi.th/doc/jakdow59/59-6.pdf">http://aaf.rtarf.mi.th/doc/jakdow59/59-6.pdf</ref>
 
== ประวัติการทำงานในฐานะราชองครักษ์พิเศษ ==
* ในวันที่ [[22 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2558]]-<ref>ราชกิจจานุเบกษา[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/267/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์พิเศษ], เล่ม 132 ตอนพิเศษ 267 ง 27 ตุลาคม 2558 หน้า 1-2</ref>ได้รับแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษ
 
<br />
 
== การศึกษา ==
ไพบูลย์ คุ้มฉายา ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/164/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)]</ref> และเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อีกหน้าที่หนึ่ง ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เขาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจำนวน 4 รายได้แก่ นาย[[จิตรนรา นวรัตน์]] นายแพทย์[[ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์]] นาย[[พิศิษฐ์ วิริยสกุล]] นาย[[สุนทร สุนทรธาราวงศ์]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/347/16.PDF</ref> และแต่งตั้ง พลโท [[อภิชัย หงษ์ทอง]]
ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/124/10.PDF</ref>
 
== รางวัลที่ได้รับ ==
* รางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 2559<ref>[http://aaf.rtarf.mi.th/jakdow_59.php ทำเนียบประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร]</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* [[พ.ศ. 2557]] - [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก]] ชั้น[[มหาประมาภรณ์ช้างเผือก]] ({{ม.ป.ช.)|2557}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/026/4.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ (พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา)]</ref>
* [[พ.ศ. 2555]] - [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]] ชั้น[[มหาวชิรมงกุฏ]] ({{ม.ว.ม.)|2555}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/035/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี พ.ศ. 2555]</ref>
{{ป.ช.|2552}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/016_1/1.PDF</ref>
* [[ไฟล์:Freeman Safeguarding Medal - Class 2 Cat 1 (Thailand).png|80px]] [[เหรียญพิทักษ์เสรีชน]] ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 1
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
 
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง
| สี1 = #E9E9E9
| สี2 =
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ = ตรากระทรวงยุติธรรม1.png
| ตำแหน่ง = [[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม]] ([[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 61 ของไทย|ครม. 61]])
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[ชัยเกษม นิติสิริ]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[วิษณุ เครืองาม]] </br>(รักษาการ)
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559
}}
{{จบกล่อง}}
{{แม่ทัพภาค}}
 
{{เกิดปีอายุขัย|2498}}
{{alive}}
[[หมวดหมู่:องคมนตรีในรัชกาลที่ 10]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดสุพรรณบุรี]]