ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
# Community Health สุขภาวะของชุมชน
## Participation: Are there practices, policies and regulations within your community or project that create barriers to involvement in the light of the strategic direction’s challenge to us all? มีการปฏิบัติ นโยบาย หรือกฎระเบียบใดบ้างในชุมชนของคุณที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกลยุทธ์ (strategic direction) [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/31|ตอบที่นี่]]
## Group culture and tools: What prevents good faith contributors and functionaries from taking effective action against bad behaviour? What rules and tools do you lack in trying to address the current situation and which challenges your community faces on the journey towards the 2030 direction? [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/32|ตอบที่นี่]]
## Structures, processes, regulations: Who, in your opinion, is ultimately responsible for the wellbeing of contributors in your community or project, and for taking actions against bad behaviour endangering a community? [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/33|ตอบที่นี่]]
1,291

การแก้ไข