ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
=== คำถาม ===
# Advocacy การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นผู้สนับสนุน
## What needs to happen so that people are inspired to do advocacy? อะไรจำที่จำเป็นต้องทำเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนให้การสนับสนุน (advocacy) [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/11|ตอบที่นี่]]
## What are the barriers to advocacy in your particular context? อะไรเป็นอุปสรรคต่อการให้การสนับสนุนวิกิมีเดียในบริบทของคุณ [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/12|ตอบที่นี่]]
## How can we ensure that the movement's advocacy efforts are not harming the neutrality of the Wikimedia project's content? ทำอย่างไรจึงจะมั่นใจได้ว่าการเป็นผู้สนับสนุนจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางของข้อมูลในโครงการวิกิมีเดีย [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/13|ตอบที่นี่]]
# Capacity building การสร้างศักยภาพ
## What capacity building efforts already exist within any part of the Movement? [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/21|ตอบที่นี่]]
1,291

การแก้ไข