ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019"

=== คำถาม ===
# Advocacy การรวมกลุ่มจัดตั้ง
## What needs to happen so that people are inspired to do advocacy? [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/11|ตอบที่นี่]]
## What are the barriers to advocacy in your particular context? [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/12|ตอบที่นี่]]
## How can we ensure that the movement's advocacy efforts are not harming the neutrality of the Wikimedia project's content? [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/13|ตอบที่นี่]]
# Capacity building การสร้างศักยภาพ
## What capacity building efforts already exist within any part of the Movement? [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/21|ตอบที่นี่]
## Which ones have worked and which ones have not? [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/22|ตอบที่นี่]]
## What are the capacity building needs of movement stakeholders and their organizations? [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/23|ตอบที่นี่]]
# Community Health สุขภาวะของชุมชน
## Participation: Are there practices, policies and regulations within your community or project that create barriers to involvement in the light of the strategic direction’s challenge to us all?
45,961

การแก้ไข