ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
Movement Strategy Working groups จัดให้มีการขอความคิดเห็นจากชุมชนวิกิมีเดียทั่วโลกเพื่อใช้กำหนดทิศทางการดำเนินการต่อไปของชุมชนวิกิมีเดีย {{user|athikhun.suw}} ได้รับหน้าที่เป็น liaison person เพื่อรวบรวมความเห็นจากชุมชนวิกิพีเดียภาษาไทยและวิกิมีเดียประเทศไทยต่อ Movement Strategy ประจำปี ค.ศ. 2019
 
== ผู้ที่ได้รับเชิญให้ตอบคำถาม ==
;1. Advocacy การรวมกลุ่มจัดตั้ง
*?
*?
*?
 
;2. Capacity building การสร้างศักยภาพ
* ?
* ?
* ?
 
;3. Community Health สุขภาวะของชุมชน
* ?
* ?
* ?
 
;4. Diversity ความหลากหลาย
* ?
* ?
* ?
 
;5. Partnerships ความร่วมมือ
* ?
* ?
* ?
 
;6. Product & Technology ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
* ?
* ?
* ?
 
;7.
* ?
* ?
* ?
 
;8.
* ?
* ?
* ?
 
;9.
* ?
* ?
* ?
* ?
 
== การดำเนินการหลังจากตอบคำถาม ==
45,989

การแก้ไข