ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีเคหะฯ"

เพิ่มขึ้น 1,276 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
 
เดิมทีสถานีแห่งนี้ใช้ชื่อในแผนงานและในระหว่างการก่อสร้างว่า '''สถานีเคหะสมุทรปราการ''' ก่อนที่ [[สำนักงานราชบัณฑิตยสภา]] จะมีมติให้[[การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย]]ดำเนินการแก้ไขชื่อสถานีในช่วงสุดท้ายของการก่อสร้างเป็น '''สถานีเคหะฯ''' เพื่อให้ชื่อสถานีมีความเหมาะสม ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร เคยกำหนดชื่อสถานีในช่วงก่อนเปิดให้บริการ[[สถานีสำโรง]]ว่า '''สถานีการเคหะแห่งชาติ''' แต่เนื่องจากชื่อการเคหะแห่งชาติมีได้หลายความหมาย ประกอบกับที่ทำการใหญ่ของ [[การเคหะแห่งชาติ (ประเทศไทย)|การเคหะแห่งชาติ]] อยู่บริเวณ[[ถนนนวมินทร์]] [[เขตบางกะปิ]] [[กรุงเทพมหานคร]] ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสับสนกับผู้โดยสารที่มาใช้บริการได้ กรุงเทพมหานครจึงยึดชื่อ '''สถานีเคหะฯ''' เป็นชื่อสถานีแห่งนี้ตามมติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเดิม
 
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) สถานีเคหะฯ เป็นสถานีปลายทางในส่วนตะวันออก (Eastbound Section) ของโครงการ[[รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท|รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สาย 1 (สุขุมวิท)]] ไปจนกว่าจะมีความชัดเจนในการก่อสร้างส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทระยะที่ 3 ตั้งแต่สถานีเคหะฯ ไปจนถึง[[สถานีบางปู]] จากกรุงเทพมหานคร และคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ทั้งนี้ช่วงดังกล่าว ซึ่งถือเป็นช่วงสุดท้ายของโครงการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติฯ สาย 1 ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง
 
== แผนผังของสถานี ==
12,219

การแก้ไข