ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมัยใหม่"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 3308924 โดย Taweethamด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 3308924 โดย Taweethamด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
นักวิชาการได้กำหนดช่วงเวลาที่เป็น "สมัยใหม่" ของสากลโลกไว้ให้เป็นช่วง [[ค.ศ. 1453]]-[[ค.ศ. 1945]] โดยเริ่มนับจากการล่มสลายของ[[จักรวรรดิไบแซนไทน์]]และสิ้นสุดลงหลัง[[สงครามโลกครั้งที่สอง]]ยุติ
 
นับตั้งแต่สมัยกลางตอนปลายเป็นต้นมา ผู้คนเริ่มสงสัยในความเชื่อและเนื้อหาตำราเรียนแบบเก่า ๆ ที่เชื่อกันมายาวนาน และไม่นาน ความเชื่อเก่าๆ และอำนาจการปกครองที่เด็ดขาดของศาสนจักรเริ่มเสื่อมถอยลง ผู้คนเริ่มคิดได้เชื่อว่ามนุษย์สามารถลิขิตชีวิตของตนได้ด้วยการกระทำของตนเอง จึงเริ่มดิ้นรนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า และมีการคิดค้นทฤษฎี สิ่งประดิษฐ์ รวมไปถึงศิลปะขึ้นมากมาย ทำให้เข้าสู่สมัยใหม่ในที่สุด
 
[[ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา]] เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อยู่ในช่วงปลายสมัยกลางถึงต้นสมัยใหม่ ซึ่งการเริ่มต้นของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในช่วงปลายสมัยกลาง เป็นปัจจัยสำคัญที่ชักนำโลกเข้าสู่สมัยใหม่ คือ วิทยาการต่างๆ จากโรมัน เริ่มถูกฟื้นฟูขึ้นมาและแผ่กระจายไปในแถบยุโรป
 
[[หมวดหมู่:ยุคสมัยในประวัติศาสตร์]]
ให้เป็นไปตามพ่อร5กับร9ครับผม
นายเอกสิทธิ์ เอมสอาด