ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มณฑลเหอเป่ย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
{{กล่องข้อมูล มณฑลจีนนิคม
| ชื่อไทยname = {{raise|0.2em|มณฑลเหอเป่ย์}}
| native_name = {{lower|0.1em|{{lang|zh|河北省}}}}
| ชื่อย่อ = 冀 (จี้)
| settlement_type = [[มณฑลของประเทศจีน|มณฑล]]
| ตรา =
| translit_lang1 =  
| ธง =
| translit_lang1_type = {{nobold|ภาษาจีน}}
| แผนที่ = China-Hebei.png
| translit_lang1_info = เหอเป่ย์เฉิ่ง ({{lang|zh|河北省}} {{transl|zh|Héběi Shěng}})
| ภาษาพื้นเมือง =
| translit_lang1_type1 = {{nobold|ชื่อย่อ}}
| ระบบพื้นเมือง =
| translit_lang1_info1 = HE / HEB / จี้ ({{lang|zh|冀}} {{transl|zh|Jì}})
| ชื่อพื้นเมือง =
| translit_lang1_type2 =  
| ระบบพื้นเมือง1-2 =
| translit_lang1_info2 =
| ชื่อพื้นเมือง1-2 =
| translit_lang1_type3 =
| ภาษาพื้นเมือง2 =
| translit_lang1_info3 =
| ระบบพื้นเมือง2 =
| translit_lang1_type4 =
| ชื่อพื้นเมือง2 =
| translit_lang1_info4 =
| ระบบพื้นเมือง2-2 =
| translit_lang1_type5 =
| ชื่อพื้นเมือง2-2 =
| translit_lang1_info5 =
| ชื่อจีน = มี
| translit_lang1_type6 =
| จีน = 河北省
| translit_lang1_info6 =
| จีนย่อ =
| translit_lang2 =
| จีนเต็ม =
| translit_lang2_type =
| พินอิน = Héběi Shěng
| translit_lang2_info =
| ชื่อro = Hebei
| translit_lang2_type1 =
| ความหมาย = 河 เหอ - แม่น้ำ ([[แม่น้ำเหลือง]]) <br /> 北 เป่ย - เหนือ <br />
| translit_lang2_info1 =
| ประเภท = [[มณฑลในจีน|มณฑล]]
| image_map = Hebei in China (+all claims hatched).svg
| เมืองเอก = [[ฉือเจียจวง]]
| mapsize = 275px
| เมืองสำคัญ =
| map_alt = แผนที่แสดงที่ตั้งของมณฑลเหอเป่ย์
| เลขาพรรค = Bai Keming (白克明)
| map_caption = แผนที่แสดงที่ตั้งของมณฑลเหอเป่ย์
| ผู้ว่า = Guo Gengmao (郭庚茂)
| coordinates = {{coord|39.3|N|116.7|E|type:adm1st|format=dms|display=it}}
| พื้นที่ = 187,700 [[ตารางกิโลเมตร|ตร.กม.]] ([[มณฑลของจีนเรียงตามขนาด|อันดับที่ 12]])
| named_for = เหอ ({{lang|zh|河}} {{lang|zh-Latn|hé}}) — "แม่น้ำ" ([[แม่น้ำเหลือง]]) <br/>เป่ย์ ({{lang|zh|北}} {{lang|zh-Latn|běi}}) — "เหนือ" <br/>"ทางเหนือของแม่น้ำเหลือง"
| ประชากร = 68,090,000 ([[มณฑลของจีนเรียงตามจำนวนประชากร|อันดับที่ 6]])
| seat_type = เมืองเอก<br />{{nobold|(และเมืองใหญ่สุด)}}
| ปีประชากร = [[พ.ศ. 2547]]
| seat = [[ฉือเจียจวง]]
| หนาแน่น = 636 คน/ตร.กม. <br /> ([[มณฑลของจีนเรียงตามความหนาแน่นของประชากร|อันดับที่ 11]])
| parts_type = เขตการปกครอง
| GDP = 876.9 พันล้าน[[เหรินหมินปี้]] (อันดับที่ 6)
| parts_style = para
| ปีGDP = [[พ.ศ. 2547]]
| p1 = 11 [[จังหวัดของประเทศจีน|จังหวัด]]
| GDPต่อหัว = 12,900 [[เหรินหมินปี้]] (อันดับที่ 11)
| p2 = <br>121 [[เทศมณฑลของประเทศจีน|เทศมณฑล]]
| HDI = 0.766 <font color="#FFCC00">ปานกลาง</font> <br /> (อันดับที่ 12)
| p3 = <br>2207 [[ตำบลของประเทศจีน|ตำบล]]
| ปีHDI = [[พ.ศ. 2548]]
| leader_title = เลขาธิการพรรค
| ชาติพันธุ์ = [[ฮั่น]] - 96 % <br /> [[แมนจู]] - 3 % <br /> [[หุย]] - 0.8 % <br /> [[มองโกล]] - 0.3 % <br />
| leader_name = หวัง ตงเฟิง
| จังหวัด = 11
| leader_title1 = ผู้ว่าการ
| อำเภอ = 172
| leader_name1 = ฉวี่ ฉิน
| ตำบล = 2,207
| area_footnotes =
| iso = CN-13
| area_total_km2 = 188800
| เวบ = http://www.hebei.gov.cn/
| area_rank = [[รายชื่อมณฑลของประเทศจีนเรียงตามขนาดพื้นที่|อันดับที่ 12]]
| elevation_max_m = 2882
| elevation_max_point = ยอดเขาเสียวอู่ไถ<ref name="Mt Xwt Dili 360">{{cite journal|last1=Liu|first1=Yanlin |script-title=zh:太行山把最高的山脊留在了河北|journal=Chinese National Geography|date=2015|issue=2|url=http://www.dili360.com/cng/article/p54ed2aee95d2c70.htm|accessdate=20 May 2018|language=zh-hans|quote={{lang|zh-hans|小五台山是太行山主脉上的最高峰,同时也是河北省的最高峰}}}}</ref>
| elevation_max_ft =
| elevation_max_rank =
| elevation_min_m =
| elevation_min_point =
| elevation_min_ft =
| elevation_min_rank =
| population_footnotes = <ref name=censuspop>{{cite web|title=Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census [1] (No. 2)|url=http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110429_402722516.htm |publisher=National Bureau of Statistics of China |accessdate=4 August 2013 |date=29 April 2011 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130727021210/http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110429_402722516.htm |archivedate=27 July 2013 |df= }}</ref>
| population_total = 74700500
| population_as_of = พ.ศ. 2559
| population_rank = [[รายชื่อมณฑลของประเทศจีนเรียงตามจำนวนประชากร|อันดับที่ 6]]
| population_density_km2 = auto
| population_density_rank = [[รายชื่อมณฑลของประเทศจีนเรียงตามความหนาแน่นของประชากร|อันดับที่ 11]]
| demographics_type1 = ประชากรศาสตร์
| demographics1_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics1_title1 = ชาติพันธุ์
| demographics1_info1 = [[ชาวฮั่น|ฮั่น]]: 96%<br />[[ชาวแมนจู|แมนจู]]: 3%<br />[[หุย]]: 0.8%<br />[[มองโกล (กลุ่มชาติพันธุ์)|มองโกล]]: 0.3%
| demographics1_title2 = ภาษาและภาษาถิ่น
| demographics1_info2 = จีนกลางจี้หลู่, จีนกลางปักกิ่ง, จิ้น
| iso_code = CN-HE
| blank_name_sec1 = [[ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ|GDP]] {{nobold|(พ.ศ. 2560)<ref name="gdp2017">{{cite web|url=http://info.hebei.gov.cn/eportal/ui?pageId=2003933&articleKey=6781048&columnId=330496|trans-title=Statistical Communiqué of Hebei on the 2017 National Economic and Social Development |script-title=zh:河北省2017年国民经济和社会发展统计公报|publisher=Statistical Bureau of Hebei|language=zh|date=2018-02-28|accessdate=2018-06-22}}</ref>}}
| blank_info_sec1 = 3.60 ล้านล้าน[[เหรินหมินปี้]] ([[รายชื่อมณฑลของประเทศจีนเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ|อันดับที่ 8]])
| blank1_name_sec1 = &nbsp;• ต่อหัว
| blank1_info_sec1 = 47,985 [[เหรินหมินปี้]] ([[รายชื่อมณฑลของประเทศจีนเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ|อันดับที่ 18]])
| blank2_name_sec1 = &nbsp;• ความเติบโต
| blank2_info_sec1 =
| blank_name_sec2 = [[ดัชนีการพัฒนามนุษย์|HDI]] {{nobold|(2010)}}
| blank_info_sec2 = 0.691<ref name="2013 report">{{Cite web|url=http://www.cn.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP-CH-HD-Publication-NHDR_2013_EN_final.pdf|format=PDF|script-title=zh:《2013中国人类发展报告》|year=2013|publisher=[[United Nations Development Programme]] China|language=zh|accessdate=2014-01-05}}</ref> (<span style="color:#fc0;">ปานกลาง</span>) (อันดับที่ 16)
| website = [https://web.archive.org/web/20030725171658/http://www.hebei.gov.cn/ www.hebei.gov.cn]<br /> ([[อักษรจีนตัวย่อ]])<br />[http://english.hebei.gov.cn/ english.hebei.gov.cn] ([[ภาษาอังกฤษ]])
| footnotes =
}}
 
'''มณฑลเหอเป่ย์''' ({{Zh-all|c={{Audio|zh-Hebei.ogg|河北|help=no}}|p=Héběi}}) เป็น[[มณฑลของประเทศจีน|มณฑล]]หนึ่งในภาคเหนือของ[[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] ชื่อย่อของมณฑล คือ "จี้" ({{lang|zh|冀}} Jì) ซึ่งตั้งตามชื่อมณฑลในสมัย[[ราชวงศ์ฮั่น]] คำว่า ''เหอเป่ย์'' เมื่อแปลตรงตัวหมายถึง "ทางเหนือของแม่น้ำ"<ref>{{cite web|title=Yellow bridge Chinese Dictionary|url=http://www.yellowbridge.com/chinese/dictionary.php|website=Yellow Bridge|accessdate=15 April 2016}}</ref> ตามที่ตั้งของมณฑลที่อยู่ทางทิศเหนือของ[[แม่น้ำเหลือง]]<ref>{{zh icon}} [http://www.people.com.cn/GB/shenghuo/1090/2435218.html Origin of the Names of China's Provinces], [[People's Daily Online]].</ref>
'''มณฑลเหอเป่ย์''' (河北省) ชื่อย่อ จี้(冀)ตั้งอยู่ระหว่างที่ราบสูง [[มองโกเลียใน]]และที่ราบภาคเหนือของประเทศ เป็นมณฑลที่อยู่ล้อมรอบนครสำคัญคือ [[ปักกิ่ง]] และ[[เทียนจิน]]มีเมืองหลวงชื่อ [[ฉือเจียจวง]] มีเนื้อที่ 187,700 ก.ม.
 
พื้นที่มณฑลเหอเป่ย์ล้อมรอบเทศบาลนครสองแห่ง ได้แก่ [[ปักกิ่ง]] และ[[เทียนจิน]] มีอาณาเขตติดต่อกับ[[มณฑลเหลียวหนิง]]ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ [[เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน]]ทางทิศเหนือ [[มณฑลชานซี]]ทางทิศตะวันตก [[มณฑลเหอหนาน]]ทางทิศใต้ [[มณฑลชานตง]]ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และ[[ทะเลปั๋วไห่]]ทางทิศตะวันออก
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
28,401

การแก้ไข