ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อะแพชี ทอมแคต"

update stable release
(| latest_release_version = 7.0.54 | latest_release_date ??? 22 may 2014 http://tomcat.apache.org/security-7.html)
(update stable release)
| caption = หน้าจอเริ่มต้นของทอมแคต
| developer = [[มูลนิธิซอฟต์แวร์อะแพชี]]
| latest_release_version = 79.0.5417
| latest_release_date = [[1518 พฤษภาคมมีนาคม]] [[พ.ศ. 25502562|25502562]]
| operating_system = [[หลายระบบปฏิบัติการ]]
| genre = [[โปรแกรมบรรจุเว็บ]]
ผู้ใช้นิรนาม