ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพ็ญ พิสุทธิ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 2530 วัยอลวน (ช่อง 3)...โอ๋
* 2531 มุกดามะดัน (ช่อง 7)
* 2531-2532 บ้านของพรุ่งนี้ (ช่อง 7)...นิลยา ตวงสิทธิ์ เพ็ญพิสุทธิ์ อนุสรณ์ ปนัดดา
* 2531-2532 ช่อปาริชาต (ช่อง 7)
* 2532 เขยบ้านนอก (ช่อง 3)...โฉมโสภา(ลูกหนู) คู่กับ [[สุรศักดิ์ วงษ์ไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม