ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพ็ญ พิสุทธิ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 2533-2534 รอยมาร (ช่อง 3)...สไบนาง(บี),ศรีอำไพ คู่กับ [[ศรัณยู วงษ์กระจ่าง]] ศรัณยู เพ็ญพิสุทธิ์ ตฤณ ธัญญา รัชนก
* 2534 จำปูน (ช่อง 5)
* 2534 สี่แผ่นดิน (ช่อง 3)...ช้อย ฉัตรชัย จินตหรา เพ็ญพิสุทธิ์
ฉัตรชัย จินตหรา เพ็ญพิสุทธิ์
* 2534 อลเวงเพลงนางฟ้า
* 2534 ลูกสาวกำนัน (ช่อง 3)
* 2537 [[คลื่นชีวิต (ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2537)|คลื่นชีวิต]] (ช่อง 3)...ดารากา พิรุฬกุล (ดาว) จอนนี่ จริยา กันตา สถาพร เพ็ญพิสุทธิ์ บดินทร์
* 2537 แม่แตงร่มใบ (ช่อง 3)
* 2538 [[ฝันเฟื่อง]] (ช่อง3)...วิไลลักษณ์
* 2540 รอยอดีต (ช่อง7)...ออมทรัพย์
 
ผู้ใช้นิรนาม