ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รอน บรรจงสร้าง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[เจ้าจอม]] 2536 ช่อง 9 รับบทเป็น หม่อมเจ้าภัทรยุทธ์
* [[คุณหญิงพวงแข]] 2536 ช่อง 3 รับบทเป็น
คู่กับ [[สายธาร นิยมการการณ์]]
* [[เพื่อนรัก]] 2536 ช่อง 3 รับบทเป็น
* [[สาวรำวง]] 2537 ช่อง 3 รับบทเป็น
* [[เรือนมยุรา]] 2540 ช่อง 3 รับบทเป็น นรวีย์
* [[ตามหัวใจไปสุดหล้า]] 2540 ช่อง 3 รับบทเป็น เจ้าชายซาฮัจ
* [[เพรงเงา]] 2542 ช่อง 3 รับบทเป็น โมกข์ คู่กับ [[สุธิตา เกศาเกตานนท์]]
* [[หัวใจยัง (อยาก) มีรัก]] 2543 ช่อง 3 รับบทเป็น เทียน คู่กับ [[รัชนก พูนผลิน]]
* [[ดอกแก้วการะบุหนิง]] 2543 ช่อง 3 รับบทเป็น องค์รายาอัสมาร์ คู่กับ [[จินตหรา สุขพัฒน์]]
* [[ราชินีหมอลำ]] 2548 ช่อง 3 รับบทเป็น ชัชชัย
* [[เลือดสามสี]] 2548 ช่อง 3 รับบทเป็น ปมุต
* [[แต่ปางก่อน]] 2548 ช่อง 3 รับบทเป็น อภัย คู่กับ [[รัชนก พูนผลิน]] (รับเชิญ)
* [[อนิลทิตา]] 2549 ช่อง 5 รับบทเป็น เจ้าพงษ์สุริยันต์
* [[หัวใจทระนง]] 2549 ช่อง 3 รับบทเป็น วีรวัตร
ผู้ใช้นิรนาม