ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:พระราชวงศ์กัมพูชา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
** หม่อมราชวงศ์สีสุวัตถิ์ นาเกีย
** หม่อมราชวงศ์สีสุวัตถิ์ นันโด
** หม่อมราชวงศ์สีสุวัตถิ์ สิริกิธกิด
** หม่อมเจ้าหญิงนโรดม รัศมีโปนิตา
** หม่อมเจ้านโรดม รัศมีเขมมุนี
** หม่อมเจ้าหญิงนโรดม วีรีนา
----
* [[พระองค์เจ้าหญิงสีสุวัตถิ์ นารีปุงา]]<br>ทาย สุข
<div style="float:right">{{tnavbar|พระราชวงศ์กัมพูชา}}</div>
|}
----
* [[เสด็จกรมขุนสีสุวัตถิ์ เสรีรัตน์]]<br>หม่อมสีสุวัตถิ์ ดวงมารีนา เสรีรัตน์
** หม่อมราชวงศ์สีสุวัตถิ์ นาเกีย
** หม่อมราชวงศ์สีสุวัตถิ์ นันโด
** หม่อมราชวงศ์สีสุวัตถิ์ สิริกิด
<div style="float:right">{{tnavbar|พระราชวงศ์กัมพูชา}}</div>
|}
33

การแก้ไข