ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ"

| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="right"| †29 พรรษา
|-
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" | '''[[สมเด็จพระมเหศวรนโรดม จักรพงศ์|สมเด็จพระมหิศวรา ศวรานโรดม จักรพงศ์]]'''
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| [[ค.ศ. 1945]]
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| ยังทรงพระชนม์
33

การแก้ไข