ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ"

| colspan = "4" style="background: #FFFACD" align="center" | '''[[นักนางพัต กันฮอล]]''' ([[ค.ศ. 1920]] - [[1 กุมภาพันธ์]] [[ค.ศ. 1969]]) อภิเษก: [[ค.ศ. 1942]] / ภายหลังทรงหย่า
|-
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" | '''[[สมเด็จพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี|สมเด็จราชบุตรีพระเรียม นโรดม บุปผาเทวี]]'''
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| [[ค.ศ. 1943]]
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| ยังทรงพระชนม์
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="right"| {{อายุ|2486|1|8}} พรรษา
|-
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" | '''[[สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์|สมเด็จกรมพระ นโรดม รณฤทธิ์]]'''
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| [[ค.ศ. 1944]]
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| ยังทรงพระชนม์
| colspan = "4" style="background: #FFFACD" align="center" | '''[[พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ พงสานมุนี]]''' (เจ้าโมง) ([[26 มกราคม]] [[ค.ศ. 1929]] - [[5 ธันวาคม]] [[ค.ศ. 1974]]) อภิเษก: [[ค.ศ. 1942]] / หย่า: [[ค.ศ. 1951]]
|-
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" | '''[[สมเด็จพระบรมเรียมนโรดม ยุวนาถ|สมเด็จพระบรมรามา นโรดม ยุวนาถ]]'''
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| [[ค.ศ. 1943]]
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| ยังทรงพระชนม์
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="right"| {{อายุ|2486|10|17}} พรรษา
|-
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" | '''[[พระองค์เจ้านโรดม ระวีวงศ์สีหนุ|พระองค์เจ้า นโรดม ราวีวงศ์สีหนุ]]'''
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| [[ค.ศ. 1944]]
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| [[ค.ศ. 1973]]
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="right"| {{อายุ|2488|10|21}} พรรษา
|-
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" | '''[[พระองค์เจ้านโรดม สุริยเรืองสี|พระองค์เจ้าหญิง นโรดม สูริยารังสี]]'''
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| [[ค.ศ. 1947]]
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| [[ค.ศ. 1976]]
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="right"| †29 พรรษา
|-
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" | '''[[พระองค์เจ้านโรดม คันธาบุปผา|พระองค์เจ้า หญิงนโรดม คันธบุปผา]]'''
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| [[ค.ศ. 1948]]
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| [[ค.ศ. 1952]]
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="right"| †4 พรรษา
|-
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" | '''[[พระองค์เจ้านโรดม เขมานุรักษ์สีหนุ|พระองค์เจ้า นโรดม เขมานุรักษ์สีหนุ]]'''
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| [[ค.ศ. 1949]]
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| [[ค.ศ. 1975]]
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="right"| †33 พรรษา
|-
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" | '''[[พระองค์เจ้านโรดม ปทุมบุปผา|พระองค์เจ้าหญิง นโรดม ปทุมบุปผา]]'''
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| [[ค.ศ. 1951]]
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| [[ค.ศ. 1976]]
| colspan="4" style="background: #FFFACD" align="center" | '''[[พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ มุนีเกสร|พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์มุนีเกสร]]''' ([[6 เมษายน]] [[ค.ศ. 1929]] - [[17 กุมภาพันธ์]] [[ค.ศ. 1946]]) อภิเษก: [[ค.ศ. 1944]]
|-
| valign="top" style="background: #FFFFFF" | '''[[พระองค์เจ้านโรดม นรทีโป|พระองค์เจ้า นโรดม นรทีโป]]'''
| valign="top" style="background: #FFFFFF" align="center" |[[ค.ศ. 1946]]
| valign="top" style="background: #FFFFFF" align="center" |[[ค.ศ. 1976]]
| colspan = "4" style="background: #FFFACD" align="center" | '''[[หม่อมมะนีวัน พานีวง]]''' ([[ค.ศ. 1934|1934]] - [[19 เมษายน]] [[ค.ศ. 1975]]) อภิเษก: [[ค.ศ. 1949]]
|-
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" | '''[[พระองค์เจ้าหญิงนโรดม สุเชษฐาสุชะตา|พระองค์เจ้าหญิง นโรดม สุชาติวัตติยา]]'''
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| [[ค.ศ. 1953]]
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| [[ค.ศ. 1975]]
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="right"| †22 พรรษา
|-
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" | '''[[สมเด็จพระอนุชนโรดม อรุณรัศมี|สมเด็จราชบุตรีพระอนุช นโรดม อรุณรัศมี]]'''
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| [[ค.ศ. 1955]]
| valign = "top" style="background: #FFFFFF" align="center"| ยังทรงพระชนม์
33

การแก้ไข