ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศักราชของญี่ปุ่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''ศักราชของญี่ปุ่น''' หรือ '''เน็งโก''' ({{nihongo|年号|''Nengō''}}) หรือ '''เก็งโก''' ({{nihongo|''元 |Gengō''}}) หรือ '''รัชศก''' คือ การเรียกช่วงปีในรัชกาลของ[[จักรพรรดิญี่ปุ่น]]แต่ละพระองค์ ปรากฏหลักฐานว่ามีการใช้ครั้งแรกในรัชสมัย[[จักรพรรดิโคโตะกุ]] จักรพรรดิองค์ที่ 36 สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
 
ในอดีต รัชกาลจักรพรรดิพระองค์หนึ่งมักมีเน็งโกมากกว่าหนึ่งเน็งโก กระทั่งถึงรัชสมัย[[สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ]] จักรพรรดิองค์ที่ 122 พระองค์เป็นจักรพรรดิพระองค์แรกที่ใช้รัชศกเดียวตลอดรัชสมัยซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ใช้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ผู้ใช้นิรนาม