ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี"

|-
| align = "center"| [[ปีกมงกุฎ]] ||align="center"| 26 พฤษภาคม 2557 - 22 กรกฎาคม 2557 ||align="center"| {{hidden||<center>[[วงศกร ปรมัตถากร]]<br>[[เขมนิจ จามิกรณ์]]<br>[[กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า]]<br>[[ณัฐชา นวลแจ่ม]]<br>[[วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล]]<br>[[นุสบา ปุณณกันต์]]<br>[[ตระการ พันธุมเลิศรุจี]]<br>[[เชื้อชาติ วงศ์สวัสดิ์]]<br>[[อนิสา นูกราฮา]]<br>[[สุรวุฑ ไหมกัน]]<br>[[มยุริญ ผ่องผุดพันธ์]]<br>[[อาริษา วิลล์]]<br>[[ณหทัย พิจิตรา]]<br>[[ดิลก ทองวัฒนา]]<br>[[พลรัตน์ รอดรักษา]]</center>}}
|align="center"| [[มารุต สาโรวาท|บริษัท มาสเคอเรด จำกัด]]
|-
| align = "center"| [[ล่ารักสุดขอบฟ้า]] ||align="center"| 28 กรกฎาคม 2557 - 30 กันยายน 2557 <br>'''ออกอากาศซ้ำ'''<br> 31 สิงหาคม 2560 - 4 ตุลาคม 2560||align="center"|{{hidden||<center>[[ศุกลวัฒน์ คณารศ]]<br>[[พีชญา วัฒนามนตรี]]<br>[[อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์]]<br>[[หลุยส์ เฮส|หลุยส์ เฮสดาร์ซัน]]<br>[[ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล]]<br>[[ภาณุ สุวรรณโณ]]<br>[[ภูมิภาฑิต นิตยารส]]<br>[[ภูษณะ บัวงาม]]<br>[[ทูน หิรัญทรัพย์]]<br>[[อภิรดี ภวภูตานนท์]]<br>[[แพรอิศรา ปูคะวนัช]]<br>[[ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์]]<br>[[สินิทรา บุญยศักดิ์]]<br>[[ตฤณ เศรษฐโชค]]</center>}}
|align="center"| [[บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]]<br>[[บริษัท มุมใหม่ จำกัด]]
|-