ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี"

|align="center"| [[วีรภาพ สุภาพไพบูลย์|บริษัท มากกว่าฝัน จำกัด]]
|-
| align = "center"| [[แฝดล่องหน]] ||align="center"| 3 - 31 พฤษภาคม 2559 ||align="center"| {{hidden||<center>[[อาภา ภาวิไล]]<br>[[หลุยส์ เฮส|หลุยส์ เฮสดาร์ซัน]]<br>[[ปิติพน พรตรีสัตย์]]<br>[[ปริตา ไชยรักษ์]]<br>[[ไดสุเกะ สุกี้คาวา]]<br>[[นวินดา เบอร์ต๊อดตี้]]<br>[[วิยะดา โกมารกุล ณ นคร]]<br>[[เดวิด อัศวนนท์]]<br>[[สมพร ปรีดามาโนช]]<br>[[ราตรี วิทวัส]]<br>[[เจเน็ต เขียว]]</center>}}
|align="center"| [[กันตนา|บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]]
|-