ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธานินทร์ กรัยวิเชียร"

 
== ประวัติ ==
ธานินทร์ กรัยวิเชียร เกิดที่[[กรุงเทพมหานคร]] เป็นบุตรของ นายแห กับนางผะอบ กรัยวิเชียร สมรสกับคุณหญิงคาเรน กรัยวิเชียร (สกุลเดิม แอนเดอเซ่น) (ถึงแก่อนิจกรรม)
มีบุตร 5 คน คือ
* รูบีนา สุวรรณพงษ์