ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ขอความเห็นการพูดคุยหารือระหว่างผู้ใช้ (2562)"

ปิด
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(ปิด)
 
{{สภากาแฟ/อภิปราย}}
{{ปอบ.}}
<!-- อภิปรายในส่วนด้านล่างนี้ -->
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิวิกิมีเดียได้แจ้งขอความเห็นโครงการวิกิมีเดียเกี่ยวกับการขอความเห็นการพูดคุยหารือระหว่างผู้ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
{{quote|'''การขอความเห็นการพูดคุยหารือระหว่างผู้ใช้''' เป็นการขอความเห็นทุกโครงการซึ่งคาดว่าจะดำเนินขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อให้ประชาคมวิกิมีเดียและผู้ใช้ที่มีความสนใจร่วมหารือเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการปรึกษาหารือระหว่างผู้ใช้ โดยการขอความเห็นดังกล่าวจะดำเนินการขอความเห็นจากประชาคมวิกิมีเดียต่าง ๆ กันให้มากที่สุดในหลายหลายโครงการ ในภาษาและมุมมองที่ต่าง ๆ กัน เพื่อกำหนดทิศทางของฟังก์ชันการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ใช้ที่คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์จะได้ดำเนินการต่อไปในปีต่อ ๆ ไปนี้|[[:mw: mw:Talk pages consultation 2019| mw:Talk pages consultation 2019]]}}
:: คืบหน้ายังไงบอกด้วยนะครับ :) --[[ผู้ใช้:Horus|Horus]] ([[คุยกับผู้ใช้:Horus|พูดคุย]]) 20:19, 28 มีนาคม 2562 (ICT)
::: ยินดีครับ เท่าที่ได้รับการอัพเดทคือกำหนดว่ายังเป็นวันที่ 6 ครับ --Tris T7 01:55, 29 มีนาคม 2562 (+07)
{{ปอล.}}