ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองนครพนม"

 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอเมืองนครพนมประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 314 ระดับแห่ง ได้แก่ [[เทศบาลเมือง]] 1 แห่ง [[เทศบาลตำบล]] 1 แห่ง กับ[[องค์การบริหารส่วนตำบล]] 12 แห่ง คือ
* '''[[เทศบาลเมืองนครพนม]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองและตำบลหนองแสงทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลอาจสามารถและตำบลหนองญาติ
* '''เทศบาลตำบลหนองญาติ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองญาติ (นอกเขตเทศบาลเมืองนครพนม)
ผู้ใช้นิรนาม