เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น 4 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
* จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
* จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ ภาษาญี่ปุ่น [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
* ปัจจุบันกำลังศึกษา [[คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
== ผลงาน ==
195

การแก้ไข