ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* พระพุทธนวมินทราชินูทิศ
* พระพุทธโลกเชษฐ์สำเร็จวิเศษาสีติกิตยานุสรณ์
 
== กิจกรรม - ประเพณี ==
 
* วันสถาปนาโรงเรียน
* เปิดบ้านวมินทร์
* ราชาวดีเกมส์
* อำลาช่อราชาวดี
* รวมช่อราชาวดี
* วันเชิดชูเกียรติ
 
== ผู้อำนวยการโรงเรียน ==
ผู้ใช้นิรนาม