ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดาวิกา โฮร์เน่"

ย้อนการแก้ไขที่ 8201831 สร้างโดย Bank2527 (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 8201831 สร้างโดย Bank2527 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
===การศึกษา===
ดาวิกาศึกษาระดับอนุบาลศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นที่[[โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง]] และมัธยมศึกษาตอนปลายที่[[โรงเรียนนานาชาติเกวลี]] จบการศึกษาปริญญาตรี ณ [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต]] สาขาวารสารศาสตร์ดิจิตอล
 
==การงาน ==
30,569

การแก้ไข