ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปี่"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[โอโบ]]
* [[บาสซูน]]
* [[แซกโซโฟน]]
* [[แซ็คโซโฟน]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม