ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อย่าว่าร้ายผู้อื่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ความเห็นตรงกัน
เพราะว่าหากคนที่ใช้แอบอ้างใช้ข้อมูลผู้อื่นโดยไม่ได้รับการยินยอมถือว่าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์เพราะว่าหากคุณแก้ไขข้อมูลเพื่อนำไปใช้ทางที่ผิดหรือการหลอกลวงคนที่เดือนร้อนเดือดร้อนคือตัวคนที่คุณแอบอ้างหรือแก้ไขข้อมูลเขาโดยที่เขาไม่ต้องการวิพิเดียก็ไม่ต้องการให้คนทำความผิดทุกเรื่องแม้ในโลกออนไลน์แต่สังคมเปิดกว้างแล้วย่อมส่งผลต่อเจ้าของเนื้อหาได้
 
== ความเห็นไม่ตรงกัน ==