ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อศักราชญี่ปุ่น"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
!元和
| Genna|| เก็งนะเงนนะ || ค.ศ. 1615 || ค.ศ. 1624 ||style=""|10 ปี||rowspan="2" style=""|จักรพรรดิโกะ-มิซุโน||จักรพรรดิโกะ-มิซุโนขึ้นครองราชย์และการสู้รบ
|-
!rowspan="3"|寛永
| rowspan="3"| Kan'ei ||rowspan="3"| คังเอคันเอ ||rowspan="3"| ค.ศ. 1624 ||rowspan="3"| ค.ศ. 1645 ||rowspan="3"|21 ปี||rowspan="3"|ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์ หรือ การขึ้นเป็นโชกุนของ[[โทกูงาวะ อิเอมิตสึ]]
|-
|[[จักรพรรดินีเมโช]]
|-
!慶安
|Keian || [[เคอัง|เคอัน]] || ค.ศ. 1648 ||style=""| ค.ศ. 1652 ||5 ปี|| ชื่อศักราชก่อนหน้าอาจนำไปสู่ภัย
|-
!rowspan="2"|承応
|-
!明暦
|Meireki|| เมเระกิเรคิ || ค.ศ. 1655 || ค.ศ. 1658 ||4 ปี||จักรพรรดิโกะ-ไซขึ้นครองราชย์
|-
!万治
|-
!rowspan="2"|寛文
|rowspan="2"| Kanbun||rowspan="2"| คัมบุงคันบุน ||rowspan="2"| ค.ศ. 1661 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1673 ||rowspan="2"|13 ปี||rowspan="2"|เกิดเพลิงไหม้วัง
|-
|rowspan="4"|[[จักรพรรดิฮิงะชิยะมะ]]
|-
!延宝
| Enpō|| เอ็มเอ็นโป || ค.ศ. 1673 || ค.ศ. 1681 ||9 ปี|| เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่[[เกียวโต]] และภัยพิบัติอื่น ๆ
|-
!天和
| Tenna|| เท็นนะเทนนะ || ค.ศ. 1681 || ค.ศ. 168ภ||4 ปี||ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
|-
!rowspan="2"|貞享
|rowspan="2" style=""| Jōkyō||rowspan="2"| โจเกียวโจเคียว ||rowspan="2"| ค.ศ. 1684 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1688 ||rowspan="2"|5 ปี||rowspan="2"|ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
|-
|rowspan="3"|[[จักรพรรดิฮิงะชิยะมะ]]
|-
!元禄
| Genroku|| เก็งโระกุเงนโรคุ || ค.ศ. 1688 || ค.ศ. 1704 ||17 ปี||จักรพรรดิฮิงะชิยะมะขึ้นครองราชย์
|-
!rowspan="2"|宝永
|-
!正徳
| Shōtoku|| โชโตะกุโชโทคุ || ค.ศ. 1711 ||ค.ศ. 1716 ||6 ปี||จักรพรรดินะกะมิกะโดะขึ้นครองราชย์
|-
!rowspan="2"|享保
|-
!元文
| Genbun|| เก็มบุงเงนบุน || ค.ศ. 1736 || ค.ศ. 1741 ||6 ปี||จักรพรรดิซะกุระมะชิขึ้นครองราชย์
|-
!寛保
| Kanpō|| คัมโปคันโป || ค.ศ. 1741 || ค.ศ. 1744 ||4 ปี||ตามวาระการคำนวณ[[แผนภูมิสวรรค์]]
|-
!rowspan="2"|延享
|rowspan="2"|Enkyō||rowspan="2"| เอ็งเกียวเอ็นเคียว ||rowspan="2"| ค.ศ. 1744 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1748 ||rowspan="2"|5 ปี||rowspan="2"|ตามวาระการคำนวณ[[แผนภูมิสวรรค์]]
|-
|rowspan="3"|[[จักรพรรดิโมะโมะโซะโนะ]]
|-
!寛延
| Kan'en|| คังเองคันเอ็น || ค.ศ. 1748 || ค.ศ. 1751 ||4 ปี||จักรพรรดิโมะโมะโซะโนะขึ้นครองราชย์
|-
!rowspan="2"|宝暦
|rowspan="2"| Hōreki ||rowspan="2"| โฮเระกิเรคิ ||rowspan="2"| ค.ศ. 1751 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1764 ||rowspan="2"|14 ปี||rowspan="2"|การสวรรคตของจักรพรรดิซะกุระมะชิ การอสัญกรรมของ[[โทกูงาวะ โยชิมูเนะ]] และเหตุการณ์แผ่นดินไหวในระหว่างศักราช
|-
|rowspan="2"|[[จักรพรรดินีโกะ-ซะกุระมะชิ]]
|-
!rowspan="2"|安永
|rowspan="2"| An'ei||rowspan="2"| อังอันเอ ||rowspan="2"|ค.ศ. 1772 ||rowspan="2"|ค.ศ. 1781 ||rowspan="2"|10 ปี||rowspan="2"|จักรพรรดิโกะ-โมะโมะโซะโนะขึ้นครองราชย์ เกิดภัยพิบัติอื่น ๆ
|-
|rowspan="5"|[[จักรพรรดิโคกะกุ]]
|-
!天明
|Tenmei || เทมเมนเม || ค.ศ. 1781 || ค.ศ. 1789 ||9 ปี||จักรพรรดิโคกะกุขึ้นครองราชย์
|-
!寛政
|-
!rowspan="2"|文化
|rowspan="2"| Bunka||rowspan="2"| บุงกะบุนคะ ||rowspan="2"| ค.ศ. 1804 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1818 ||rowspan="2"|15 ปี||rowspan="2"|ตามวาระการคำนวณ[[แผนภูมิสวรรค์]]
|-
|rowspan="4"|[[จักรพรรดินินโก]]
|-
!文政
| Bunsei|| บุงเซบุนเซ || ค.ศ. 1818 || ค.ศ. 1831 ||13 ปี|| จักรพรรดินินโกขึ้นครองราชย์
|-
!天保
| Tenpō|| เทมโปนโป || ค.ศ. 1831 || ค.ศ. 1845 ||15 ปี||เกิดแผ่นดินไหวที่[[เอโดะ]] แผ่นดินไหวที่[[เกียวโต]] และภัยพิบัติอื่น ๆ
|-
!rowspan="2"|弘化
|rowspan="2"| Kōka||rowspan="2"| โคกะคะ ||rowspan="2"| ค.ศ. 1845 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1848 ||rowspan="2"|5 ปี||rowspan="2"| เกิดเหตุเพลิงไหม้[[ปราสาทเอโดะ]] และภัยพิบัติอื่น ๆ
|-
|rowspan="7"|[[จักรพรรดิโคเม]]
|-
!嘉永
|Kaei|| คะคาเอ || ค.ศ. 1848 || ค.ศ. 1855 ||7 ปี|| จักรพรรดิโคเมขึ้นครองราชย์
|-
!安政
|-
!万延
|Man'en|| มังเอมันเอ็น || ค.ศ. 1860 || ค.ศ. 1861 ||2 ปี|| เกิดเหตุเพลิงไหม้[[ปราสาทเอโดะ]] [[เหตุการณ์ที่ประตูซากุระดะ]] ภัยพิบัติ เป็นต้น
|-
!文久
|Bunkyū|| บุงคิวบุนคิว || ค.ศ. 1861 || ค.ศ. 1864 ||4 ปี||ตามวาระการคำนวณ[[แผนภูมิสวรรค์]]
|-
!元治
ผู้ใช้นิรนาม