ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่"

== ต้นสักใหญ่ ==
[[ต้นสัก]]ใหญ่ เป็นต้นไม้สักที่โตที่สุดในโลกปัจจุบัน<ref>{{cite web|url=https://travel.thaiza.com/guide/182495/|title=ชมต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก ที่วนอุทยานต้นสักใหญ่
|date=2010-05-09|accessdate=2017-12-02|work=Travel.thaiza.com|title=ชมต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก ที่วนอุทยานต้นสักใหญ่}}</ref> ที่ยังยืนต้นอยู่จัด และยังได้รับยกย่องให้เป็น 10 สุดยอดต้นไม้มหัศจรรย์ของไทย โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม<ref>[http://www.culture.go.th/culture_th/download/dcp735.PDF ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก "๑๐ สุดยอดต้นไม้มหัศจรรย์ของไทย" ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒]</ref> มีความสูงจากพื้นดิน 1.30 เมตร ลำต้นโต 9.85 เมตร (วัดเมื่อ 13 ตุลาคม 2525) สูงประมาณ 47 เมตร มีอายุซึ่งประมาณว่าไม่น้อยกว่า 1,500 ปี บริเวณรอบ ๆ ต้นสักใหญ่ประกอบด้วยต้นสักขนาดย่อม ลูกไม้สัก เป็นป่าเบญจพรรณซึ่งมีไม้สักเป็นองค์ประกอบโดยรอบป่าธรรมชาติ บริเวณวนอุทยานต้นสักใหญ่สภาพป่าธรรมชาติโดยทั่วไปสภาพดี ประกอบด้วยป่าเต็งรัง ไม้รัง ไม้เพียง ไม้พลอง เป็นองค์ประกอบและป่าเบญจพรรณ ประกอบด้วย ไม้ประดู่แดง แดง มะค่าโมง พะยอม ป่าธรรมชาติดังกล่าวปรากฏตามเนินเขาสูง ต่ำ ๆ สลับกันไปเป็นทิวทัศน์สวยงามมาก
 
== การเดินทาง ==
14,360

การแก้ไข