ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อศักราชญี่ปุ่น"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
!応仁
| Ōnin || โอนิ || ค.ศ. 1467 || ค.ศ. 1469 ||3 ปี||rowspan="5" style=""|จักรพรรดิโกะ-สึชิมิกะโดะ|| เกิดภัยพิบัติ
|-
!文明
| Bunmei || บุงเมบุนเม || ค.ศ. 1469 || ค.ศ. 1487 ||style=""|19 ปี||เกิดภัยพิบัติ
|-
!長享
|style=""|Chōkyō || โชเกียวโจเคียว || ค.ศ. 1487 ||style=""| ค.ศ. 1489 ||3 ปี||เกิดการสู้รบและโรคติดต่อระบาด
|-
!延徳
| Entoku || เอ็นโตะกุโทคุ || ค.ศ. 1489 || ค.ศ. 1492 ||4 ปี|| ''(ไม่ทราบสาเหตุ)''
|-
!rowspan="2"|明応
|-
!文亀
| MeiōBunki || บุงกิบุนคิ || ค.ศ. 1501 || ค.ศ. 1504 ||4 ปี||จักรพรรดิโกะ-คะชิวะบะระขึ้นครองราชย์ และตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
|-
!永正
|-
!享禄
| Kyōroku || เคียวโระกุโรคุ || ค.ศ. 1528 || ค.ศ. 1532 ||5 ปี||จักรพรรดิโกะ-นะระขึ้นครองราชย์
|-
!天文
| Tenbun || เท็นบุงเทนบุน || ค.ศ. 1532 || ค.ศ. 1555 ||24 ปี|| เกิดการสู้รบและภัยพิบัติ
|-
!rowspan="2"|弘治
|-
!永禄
| Eiroku || เอโระกุโรคุ || ค.ศ. 1558 || ค.ศ. 1570 ||13 ปี|| จักรพรรดิโองิมะชิขึ้นครองราชย์
|-
!元亀
| Genki ||เก็งกิเงนคิ || ค.ศ. 1570 || ค.ศ. 1573 ||4 ปี|| เกิดการสู้รบและภัยพิบัติ
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม