ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โคโกะกุ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น}}
 
'''โคโคะกุ''' ({{ญี่ปุ่นnihongo|興国|''Kōkoku''}}) เป็น[[ศักราชของญี่ปุ่น|ศักราชญี่ปุ่น]]ในสมัยที่ญี่ปุ่นมีจักรพรรดิอยู่สององค์ซึ่งแบ่งเป็น[[ยุคราชสำนักเหนือ-ใต้|ราชสำนักเหนือ-ใต้]] ยุคนี้อยู่หลังศักราช[[เอ็งเง็ง]]และอยู่ก่อนศักราช[[โชเฮ]] กินเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1340 ถึง เดือนมกราคม ค.ศ. 1346 โดยจักรพรรดิแห่ง[[ราชสำนักเหนือ]]ประทับอยู่ที่นคร[[เคียวโตะ]] ตรงกับรัชสมัย[[จักรพรรดิโคเมียว]]และ[[จักรพรรดิโกะ-โคงง]] ส่วนจักรพรรดิแห่ง[[ราชสำนักใต้]]ประทับอยู่ในเมืองโยะชิโนะ ตรงกับรัชสมัย[[จักรพรรดิโกะ-มุระกะมิ]]
 
ใน[[ยุคเมจิ]]ได้มีการกำหนดกฎมณเฑียรบาลขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1911 โดยกำหนดให้ผู้ที่จะขึ้นเป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นต้องเป็นทายาทสายตรงจาก[[จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ]]ซึ่งมาจากราชสำนักเหนือ แทนที่จะเป็นทายาทของ[[จักรพรรดิโกะ-มุระกะมิ]]ซึ่งมากจากราชสำนักใต้อันถูกเนรเทศให้ไปประทับยังเมืองโยะชิโนะใกล้กับนคร[[นะระ]]
ผู้ใช้นิรนาม