ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนราชวินิตบางเขน"

ลบข้อความ " ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙" ซึ่งเป็นข้อความที่มีไม่มีหลักฐานอ้างอิงว่าโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ จริงหรือไม่
(ปรับปรุงบทความให้เป็นกลาง ตัดเนื้อหาที่ดูเหมือนการโฆษณาสถานศึกษาออกเพื่อไม่ให้เข้าข่ายการโฆษณา ปรับปรุงบทความให้มีความทันสมัยและเพิ่มแห่งอ้างอิงของข้อมูล)
(ลบข้อความ " ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙" ซึ่งเป็นข้อความที่มีไม่มีหลักฐานอ้างอิงว่าโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ จริงหรือไม่)
 
'''โรงเรียนราชวินิตบางเขน''' เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับ[[มัธยมศึกษา]] สังกัด[[กระทรวงศึกษาธิการ]] ตั้งอยู่ที่เลขที่ 22/18 ซอยชินเขต 1/22 [[ถนนงามวงศ์วาน]] แขวงทุ่งสองห้อง [[เขตหลักสี่]] [[กรุงเทพมหานคร]]
โดยโรงเรียนราชวินิตบางเขนเป็นหนึ่งใน 8 ของโรงเรียนเครือราชวินิต ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของ[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร|พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] ในหลวงรัชกาลที่ ๙
 
== ประวัติโรงเรียน ==
 
858

การแก้ไข