ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดาวิกา โฮร์เน่"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
===การศึกษา===
ดาวิกาศึกษาระดับอนุบาลศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นที่[[โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง]] และมัธยมศึกษาตอนปลายที่[[โรงเรียนนานาชาติเกวลี]] จบการศึกษาปริญญาตรี ณ [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต]] สาขาสื่อสารการตลาดวารสารศาสตร์
 
==การงาน ==
195

การแก้ไข