ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดกาญจนบุรี"

เพิ่มขึ้น 21,075 ไบต์ ,  9 เดือนที่ผ่านมา
เพิ่มข้อมูลที่โดนลบ
(เพิ่มข้อมูลที่โดนลบ)
{{div col end}}
 
== สัญลักษณ์ประจำจังหวัด ==
* '''[[คำขวัญประจำจังหวัด]]:''' แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก (มีแนวคิดเปลี่ยนคำขวัญจังหวัดเป็น เมืองขุนแผน แคว้นโบราณ ด่านพระเจดีย์ มณีนิลเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แลเขื่อนสำคัญสี่แห่ง แหล่งแร่ น้ำตก มรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร)
* '''[[ตราประจำจังหวัดของไทย|ตราประจำจังหวัด]]:''' รูป[[ด่านพระเจดีย์สามองค์]]
* '''[[ต้นไม้ประจำจังหวัด]]:''' [[ขานาง]] ({{lang|la|''Homalium tomentosum''}})
* '''ดอกไม้ประจำจังหวัด:''' [[ดอกกาญจนิกา]] ({{lang|la|''Nyctathes arbotristis''}})
<gallery>
ไฟล์:Seal Kanchanaburi.png |ตราประจำจังหวัดกาญจนบุรี
ไฟล์:Flag of Kanchanaburi Province.jpg |ธงประจำจังหวัด
ไฟล์:Santisukia pagetii.png|[[ดอกกาญจนิกา]] ดอกไม้ประจำจังหวัด
ไฟล์:ขานางกาญจนบุรี.jpg|[[ขานาง]] ต้นไม้ประจำจังหวัด
</gallery>
 
== หน่วยการปกครอง ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
[[ไฟล์:Amphoe Kanchanaburi.svg|thumb|220px|แผนที่อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี]]
จังหวัดกาญจนบุรีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 13 [[อำเภอ]] 95 [[ตำบล]] 959 [[หมู่บ้าน]] 206 [[ชุมชน]] โดยทั้ง 13 อำเภอ มีดังนี้
{{Div col}}
# [[อำเภอเมืองกาญจนบุรี]]
# [[อำเภอไทรโยค]]
# [[อำเภอบ่อพลอย]]
# [[อำเภอศรีสวัสดิ์]]
# [[อำเภอท่ามะกา]]
# [[อำเภอท่าม่วง]]
# [[อำเภอทองผาภูมิ]]
# [[อำเภอสังขละบุรี]]
# [[อำเภอพนมทวน]]
# [[อำเภอเลาขวัญ]]
# [[อำเภอด่านมะขามเตี้ย]]
# [[อำเภอหนองปรือ]]
# [[อำเภอห้วยกระเจา]]
{{Div col end}}
 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]]ทั้งหมด 122 แห่ง แบ่งตามประเภทและอำนาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็น [[องค์การบริหารส่วนจังหวัด]] 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี, [[เทศบาลเมือง]] 2 แห่ง ได้แก่ [[เทศบาลเมืองกาญจนบุรี]] และ[[เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น]], [[เทศบาลตำบล]] 47 แห่ง, และ[[องค์การบริหารส่วนตำบล]] 72 แห่ง<ref>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหาดไทย. "สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp] 2556. สืบค้น 20 กันยายน 2556.</ref> รายชื่อเทศบาลทั้งหมดแบ่งตามอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี มีดังนี้
{{col-begin}}
{{col-break}}
'''อำเภอเมืองกาญจนบุรี'''
* '''[[เทศบาลเมืองกาญจนบุรี]]'''
* เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน
* เทศบาลตำบลลาดหญ้า
* เทศบาลตำบลหนองบัว
* เทศบาลตำบลปากแพรก
* เทศบาลตำบลท่ามะขาม
 
'''อำเภอไทรโยค'''
* เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
* เทศบาลตำบลวังโพธิ์
* เทศบาลตำบลไทรโยค
 
'''อำเภอบ่อพลอย'''
* เทศบาลตำบลบ่อพลอย
* เทศบาลตำบลหนองรี
{{col-break}}
'''อำเภอศรีสวัสดิ์'''
* เทศบาลตำบลเอราวัณ
* เทศบาลตำบลเขาโจด
 
'''อำเภอท่ามะกา'''
* '''[[เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น]]'''
* เทศบาลตำบลลูกแก
* เทศบาลตำบลท่ามะกา
* เทศบาลตำบลท่าไม้
* เทศบาลตำบลพระแท่น
* เทศบาลตำบลหวายเหนียว
* เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
* เทศบาลตำบลหนองลาน
* เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
{{col-break}}
'''อำเภอท่าม่วง'''
* '''เทศบาลเมืองกาญจนบุรี'''
* เทศบาลตำบลท่าม่วง
* เทศบาลตำบลสำรอง
* เทศบาลตำบลหนองขาว
* เทศบาลตำบลหนองตากยา
* เทศบาลตำบลวังขนาย
* เทศบาลตำบลวังศาลา
* เทศบาลตำบลท่าล้อ
* เทศบาลตำบลม่วงชุม
* เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
 
'''อำเภอทองผาภูมิ'''
* เทศบาลตำบลทองผาภูมิ
* เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม
* เทศบาลตำบลท่าขนุน
* เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
 
'''อำเภอสังขละบุรี'''
* เทศบาลตำบลวังกะ
{{col-break}}
'''อำเภอพนมทวน'''
* เทศบาลตำบลพนมทวน
* เทศบาลตำบลตลาดเขต
* [[เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย]]
* เทศบาลตำบลรางหวาย
* เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
 
'''อำเภอเลาขวัญ'''
* เทศบาลตำบลเลาขวัญ
* เทศบาลตำบลหนองฝ้าย
 
'''อำเภอด่านมะขามเตี้ย'''
* เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
 
'''อำเภอหนองปรือ'''
* เทศบาลตำบลหนองปรือ
* เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
* เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
 
'''อำเภอห้วยกระเจา'''
* เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
* เทศบาลตำบลสระลงเรือ
{{col-end}}
 
== ประชากรศาสตร์ ==
{{Historical populations
| title = ประชากรจังหวัดกาญจนบุรีแบ่งตามปี
| type = none
| 2536 | 724,675
| 2537 | 736,996
| 2538 | 744,933
| 2539 | 756,528
| 2540 | 766,352
| 2541 | 775,198
| 2542 | 778,456
| 2543 | 786,001
| 2544 | 792,294
| 2545 | 801,836
| 2546 | 797,372
| 2547 | 810,339
| 2548 | 826,169
| 2549 | 834,447
| 2550 | 835,282
| 2551 | 840,905
| 2552 | 839423
| 2553 | 839,776
| 2554 | 838,914
| 2555 | 838,269
| 2556 | 842,882
| 2557 | 848,198
| 2558 | 882,146
| 2559 | 885,112
| 2560 | 887,979
| footnote = อ้างอิง: [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)|กระทรวงมหาดไทย]]<ref>สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากรและบ้าน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ 2561. สืบค้น 6 กุมภาพันธ์ 2561.</ref>
}}
 
ตามข้อมูลจำนวนประชากรของสำนักทะเบียนกลาง [[กรมการปกครอง]] ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดกาญจนบุรีมีประชากร 887,979 คน คิดเป็นอันดับที่ 25 ของประเทศ โดยแบ่งเป็นประชากรเพศชาย 446,262 คน และประชากรเพศหญิง 441,717 คน<ref name="stat">สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 จังหวัดกาญจนบุรี." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=71&statType=1&year=60 สืบค้น 28 พฤษภาคม 2561.</ref> มีความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ย 43.53 คนต่อตารางกิโลเมตร คิดเป็นอันดับที่ 74 ของประเทศ อำเภอที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด คือ [[อำเภอท่ามะกา]] ซึ่งมีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 400.14 คนต่อตารางกิโลเมตร ส่วนอำเภอที่ประชากรเบาบางที่สุด คือ [[อำเภอศรีสวัสดิ์]] ซึ่งมีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 8.09 คนต่อตารางกิโลเมตร
 
== บุคคลสำคัญ ==
[[ไฟล์:สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช.jpg|120px|thumb|right|สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]]
{{div col}}
* [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] - สถาปนาเมืองกาญจนบุรีใหม่
* [[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท]] - กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
* [[พระองค์เจ้าขุนเณร]] - เชื้อพระวงศ์
* [[สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]] – สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
* [[พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว)]] – เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
* [[พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก)]] – เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
*[[พระสมณานัมวุฑฒาจารย์ไพศาลคณกิจ (โฝ พ็องเดี้ยว)]] - รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
* [[พระเทพมงคลรังษี (ดี พุทธโชติ)]] – พระเกจิอาจารย์
* [[พระเทพเมธาภรณ์ (ประสงค์ วราสโย)]] - พระสงฆ์ไทย
* [[พระวิสุทธรังษี (เปลี่ยน อินฺทสโร)]] – อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพล
* [[หลวงปู่ยิ้ม จนฺทโชติ]] – พระเกจิอาจารย์
* [[พระโสภณสมาจาร (เหรียญ สุวณฺณโชติ)]] - พระเกจิอาจารย์
* [[พระราชอุดมมงคล (เอหม่อง อุตฺตมรมฺโภ)]] - พระเกจิอาจารย์
* [[พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)]] - เจ้าคณะภาค1
* [[พระเผด็จ ทตฺตชีโว]] - พระสงฆ์
* [[พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]] - นายกรัฐมนตรีไทย
* [[บุญหลง พหลพลพยุหเสนา]] - ภริยานายกรัฐมนตรีไทย
* พิจ พหลพลพยุหเสนา - ภริยานายกรัฐมนตรีไทย
* [[กรรณาภรณ์ พวงทอง]] – [[นักแสดง]]
* พุทธิดา สมัยนิยม - มิสแกรนด์กาญจนบุรี
* [[จำรัส มังคลารัตน์]] – นักการเมือง
* [[ฉัตรชัย เปล่งพานิช]] – [[นักแสดง]]
* [[ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร]] – นักการเมือง
* [[ชาญ อังศุโชติ]] – นักการเมือง
* [[สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์]] - อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
* [[แมน เนรมิตร]] – [[นักร้องลูกทุ่ง]]ชื่อดัง เจ้าของผลงานเพลง "ชวนชม"
* [[ดวงตา คงทอง]] – นักร้อง
* [[นิภาภัทร สุดศิริ]] - นางสาวไทย พ.ศ. 2514
* [[สยามรัฐ บัวเจริญ]] - นักแสดง
* [[ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ]]
* [[ตี๋ ดอกสะเดา]] – นักแสดงตลก
* [[ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ]] – นักการเมือง
* [[ธัญญ์ ธนากร]] – [[นักแสดง]]
* [[ธัญญา โสภณ]] – [[นักแสดง]]
* [[เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์]] – กวีไทย
* [[บุญผ่อง สิริเวชชะพันธ์]] – อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี
* [[ปฏิภาณ เพ็ชรพูล]] – นักฟุตบอลทีมชาติไทย
* [[สุพจน์ จดจำ]] - นักฟุตบอลอาชีพ
* [[ประเวศ วะสี]] – นักวิชาการด้านสาธารณสุขและการศึกษาชาวไทย
* [[ปราโมทย์ ธีระวิวัฒน์]] – อดีตนักกีฬาแบดมินตันชายชาวไทย
* [[แผน สิริเวชชะพันธ์]] – นักการเมือง
* [[พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์]] – [[นักแสดง]] [[นางแบบ]]
* [[รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์]] – อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 ที่ปรึกษาทางด้านประวัติศาสตร์แก่กองทัพบก
* [[วิกรม กรมดิษฐ์]] – นักธุรกิจและนักเขียนชาวไทย
* [[วิไล พนม]] – นักร้องลูกทุ่งชาวไทย
* [[วีระเดช โค๊ธนี]] – นักกีฬาฟันดาบ
* [[ศตวรรษ เศรษฐกร]] – นักร้องนักแสดงชาวไทย
* [[ศรชัย มนตริวัต]] – นักการเมือง
* [[สมคิด พงษ์อยู่]]
* [[สมศักดิ์ ชัยสงคราม]] – อดีตนักแสดงชาวไทย
* [[สุพจน์ จดจำ]] - นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย
* [[สุเชาว์ นุชนุ่ม]] – นักฟุตบอลทีมชาติไทย
* [[หนึ่งเดียว ศักดิ์จารุพร]] – นักมวย
* [[ปฐมสิทธิ์ ปฐมโพธิ์ทอง]] - นักมวย
* [[อารีย์ วิรัฐถาวร]] – เล่นกีฬายกน้ำหนัก
* เดชา พิศสมัย – นักคาราเต้-โด ทีมชาติไทย
* [[สุทัตตา เชื้อวู้หลิม]] - นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
* [[หนึ่งเดียว ศักดิ์จารุพร]] - นักมวย
* [[เวฬุรีย์ ดิษยบุตร]] – [[มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2557]] / [[นักแสดง]] / พิธีกรรายการ[[สตรอเบอรี่ชีสเค้ก]]
* [[นันทิกานต์ สิงหา]] – [[นักแสดง]] / พิธีกรรายการ[[สตรอเบอรี่ชีสเค้ก]]
* [[กิติพัทธ์ ชลารักษ์]] – พิธีกรรายการ[[เทยเที่ยวไทย]]
* ศักดา แก้วบัวดี – [[นักแสดง]]ภาพยนตร์[[เทศกาลภาพยนตร์เมืองกาน]]
* [[อินทรีน้อย ลูกหนองไก่ขัน]] – [[นักมวยไทย]]ในชุด[[ลิเก]]
* เฉลียว ยางงาม – วีรบุรุษสงครามเวียดนาม
* ชนัตถ์ ดำรงเถกิงศักดิ์ – นักร้อง
* [[พินิจ จันทร์สมบูรณ์]] – นักการเมือง
* [[ปารเมศ โพธารากุล]] – นักการเมือง
* [[นที รักษ์พลเมือง]] – คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
* [[มนตรี มงคลสมัย]] – อดีตศาสตราจารย์และหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* [[นพดล อินนา]] – นักการเมือง
* [[สุชาติ หนองบัว]] – ราชองค์รักษ์พิเศษ
* อิสรพงศ์ ดอกยอ – นักร้อง
* [[รัชพงศ์ ทิวะธนเศรษฐ์]] - นักแสดง
* [[จรัญ งามดี]] - นักแสดง
{{div col end}}
 
== เมืองพี่เมืองน้อง ==
7,464

การแก้ไข