ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปรียญธรรม 3 ประโยค"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
 
* '''แปลโดยอรรถะ'''
 
การตรวจข้อสอบ กำหนดจากเกณฑ์การทำข้อสอบผิด หากผิดมากกว่า 1812 คะแนนขึ้นไป ถือว่าตกในวิชานี้
 
* '''ผิดศัพท์''' แปลผิดคำศัพท์ ปรับผิด 21 คะแนน
* '''ผิดสัมพันธ์''' ปรับผิด 32 คะแนน
* '''ผิดประโยค''' แปลเรียงรูปประโยคผิด ประธานและกรรมไม่สอดคล้องกัน ปรับผิด 6 คะแนน (หากผิด 2 ประโยค ถือว่าตก) <ref>[http://www.watpaknam.org/pali_download/panha_p2-5y50.pdf ตัวอย่างปัญหา-เฉลยบาลีสนามหลวง ประโยค 1-2 - ป.ธ.5 ปี 2550]</ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม