ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีเซี่ยวเซี่ยนตวนจิง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== พระประวัติ ==
จักรพรรดินีเซี่ยวเซี่ยนตวน เกิดในราชสกุลแมนจูเผ่า คังโกว ({{lang-zh|董鄂}}{{lang-en|Donggo}}) ตระกูลของพระนางอยู่ในธงสีขาวธรรมดาของแปดกองทัพ พระบิดาของพระนาง ทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ({{lang-zh|鄂硕宛}}{{lang-en| E'shuo}}) ในราชสำนักชิงในขณะที่พระมารดา เป็น[[ชาวฮั่น]]ถิ่นฐานเดิมของพระนางอยู่ในในมณฑลเหลียวหนิง.
 
ได้เข้าถวายตัวเป็นราชบาทบริจาริกาเมื่อพระชนมายุ 18 พระชันษา และเป็นที่รักและโปรดปรานของ [[จักรพรรดิซุ่นจื้อ]]เป็นอย่างมาก พระนางได้รับการสถาปนาพระยศ เป็นเซียนเฟย ({{lang-zh|贤妃}} {{lang-en|Consort Xian}}) ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1656 และได้รับการสถาปนาพระอิริยายศเป็น ฮองกุ้ยเฟย ({{lang-zh|皇贵妃}} {{lang-en| Imperial Noble Consort}}) ในเดือนมกราคม 1657.
 
ต่อมาต่งเอ้อเฟย์ให้กำเนิดโอรสในปี ค.ศ. 1657 แต่ได้สิ้นพระชนม์ก่อนที่จะถึงพระชันษาหนึ่งปี การที่พระโอรสองค์นี้สิ้นพระชนม์ ส่งผลให้พระอัครมเหสีต่งเอ้อและ[[จักรพรรดิซุ่นจื้อ]] ทรงเสียพระทัยเป็นอย่างมาก ทำให้พระอัครมเหสีต่งเอ้อล้มป่วยลงและสิ้นพระชนม์ใน ในปี ค.ศ. 1660 รวมพระชันษาได้ 21 ปี การที่พระสนมองค์โปรดสิ้นพระชนม์อย่างกะทันหันนี้ทำให้[[จักรพรรดิซุ่นจื้อ]]ทรงเสียพระทัยเป็นอย่างมาก ถึงกับทรงงดออกว่าราชกิจเป็นเวลาห้าวันเพื่อไว้อาลัยแก่พระสนมพระองค์นี้ พระศพของพระมเหสีต่งเอ้อถูกฝังอยู่ในสุสานราชวงศ์ชิงตะวันออก.
 
== พระอิศริยยศหลังสิ้นพระชนม์ ==
2,654

การแก้ไข