ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดินแดนภาษีต่ำ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ดินแดนภาษีต่ำ''' ({{lang-en|tax haven}}) โดยทั่วไปคือนิยามว่าหมายถึง [[ประเทศ]]หรือสถานที่ที่มีอัตรา[[ภาษี]]ต่ำมาก “อย่าง"ที่มีผล”ผลจริง" ต่ำมากสำหรับชาวคนต่างชาติด้าว (คือ ภาษีที่ "ตามประกาศออกมา" อาจสูงกว่า)<ref name="ftlex">{{cite web|url = http://lexicon.ft.com/Term?term=tax-haven|title=Financial Times Lexicon: Definition of tax haven|quote=A country with little or no taxation that offers foreign individuals or corporations residency so that they can avoid tax at home.|publisher=Financial Times|date=June 2018}}</ref><ref name="Collins">{{cite web|title=Tax haven definition and meaning {{!}} Collins English Dictionary|quote=A tax haven is a country or place which has a low rate of tax so that people choose to live there or register companies there in order to avoid paying higher tax in their own countries.|url=https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tax-haven|publisher=Collins Dictionary|accessdate=27 December 2017|language=en}}</ref><ref name="Cambridge">{{cite web|title=Tax haven definition and meaning {{!}} Cambridge English Dictionary |quote=a place where people pay less tax than they would pay if they lived in their own country|url=https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tax-haven|publisher=Cambridge English Dictionary|date=2018|language=en}}</ref> ในคำจำกัดความแบบดั้งเดิม ดินแดนภาษีต่ำยังเสนอความลับการปกปิดทาง[[การเงิน]]ด้วย อย่างไรก็ตามในขณะที่ แม้ประเทศที่มีการปกปิดระดับความลับสูง แต่ยังมีอัตราการเก็บภาษีสูงด้วย (เช่น [[สหรัฐอเมริกา]]และ[[เยอรมนี]]ในดัชนีการปกปิดทางการเงิน ("FSI")) อาจปรากฏอยู่ในรายการดินแดนภาษีต่ำบ้าง แต่จะไม่ถือว่าเป็นดินแดนภาษีต่ำโดยสากล ในทางตรงข้าม ประเทศที่มีระดับการปกปิดต่ำแต่ยังมีอัตราการจัดเก็บภาษี "ที่มีผลจริง" ต่ำไปด้วย (เช่น ไอร์แลนด์ในการจัดอันดับของ FinancialFSI) Secrecyปรากฏอยู่ในรายการดินแดนภาษีต่ำส่วนมาก Indexความเห็นพ้องเกี่ยวกับอัตราภาษีที่มีผลจริงทำให้นักวิชาการสังเกตว่าคำว่า ("FSIดินแดนภาษีต่ำ") และ "ศูนย์กลางการเงินนอกฝั่ง" (offshore financial centre) แทบเป็นไวพจน์กัน
สามารถถูกคิดให้มีอยู่ในรายชื่อดินแดนภาษีต่ำบางรายชื่อ แต่โดยทั่วไป พวกเขาจะไม่ถูกถือว่าเป็นดินแดนภาษีต่ำ ในทางตรงกันข้ามประเทศที่มีระดับความลับต่ำกว่า แต่มีอัตราภาษีที่ต่ำ “อย่างมีผล” (เช่น [[ไอร์แลนด์]]ในการจัดอันดับของ FSI) จะถูกปรากฏอยู่ในรายชื่อส่วนใหญ่ของดินแดนภาษีต่ำ ฉันทามติเกี่ยวกับอัตราภาษีที่มีประสิทธิผลได้นำให้เหล่านักวิชาการหมายเหตุคำว่า "ดินแดนภาษีต่ำ" และ "ศูนย์กลางทางการเงินนอกประเทศ (Offshore)" มีความหมายแทบจะตรงกัน
 
ดินแดนภาษีต่ำที่เก่าแก่และดั้งเดิม เช่น [[เจอร์ซีย์]] เก็บภาษีเกือบเป็นศูนย์ แต่ต่อมา ข้อตกลงทางภาษีแบบทวิภาคีเป็นผู้กำหนดระดับต่ำสุด ดินแดนภาษีต่ำสมัยใหม่มีอัตราภาษี “พื้นฐาน” ที่ไม่เป็นศูนย์ และปฏิบัติตามมาตราฐานระดับสูงของ[[องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ]] ด้วยเหตุนี้ จึงมีเครือข่ายขนาดใหญ่ของข้อตกลงทางภาษีแบบทวิภาคี อย่างไรก็ตาม ด้วยเครื่องมือของ [[การทลายฐานและโยกย้ายกำไร]] (Base erosion and profit shifting (“BEPS”)) ทำให้ [[บริษัท]]ต่างๆสามารถบรรลุอัตราภาษี "ที่มีประสิทธิผล" ใกล้เคียงกับศูนย์ ไม่เพียงแต่ในดินแดนภาษีต่ำเท่านั้น แต่ในทุกประเทศที่มีข้อตกด้านภาษีที่มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาสมัยใหม่พบว่า 10 อันดับแรกของดินแดนภาษีต่ำ รวมถึงดินแดนภาษีต่ำที่มุ่งเน้นบริษัทเอกชน ได้แก่ ไอร์แลนด์ [[เนเธอร์แลนด์]] [[สิงคโปร์]] และ[[สหราชอาณาจักร]] ขณะที่ [[สวิตเซอร์แลนด์]] [[ลักเซมเบิร์ก]] [[ฮ่องกง]] และ[[แคริบเบียน]] ([[หมู่เกาะเคย์แมน]] [[เบอร์มิวดา]] และ[[หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน]]) มีลักษณะเป็นทั้งดินแดนภาษีต่ำแบบดั้งเดิม และภาษีนิติบุคคลต่ำ โดยภาษีนิติบุคคลต่ำมักจะทำหน้าที่เป็น "รางน้ำ" ให้แก่ภาษีต่ำแบบดั้งเดิม