ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วุฒิสภา"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== วุฒิสภาแห่งชาติในโลก ==
*[[วุฒิสภาแอนติกาและบาร์บูดาพ่อเป็นเกย์]]
*[[วุฒิสภาอาร์เจนตินาเกย์ใหญ่]]
*[[วุฒิสภาออสเตรเลีย]]
*[[วุฒิสภาบาฮามาส]]
ผู้ใช้นิรนาม