ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดินแดนภาษีต่ำ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''ดินแดนภาษีต่ำ''' ({{lang-en|tax haven}}) โดยทั่วไปคือ ประเทศหรือสถานที่ที...)
 
'''ดินแดนภาษีต่ำ''' ({{lang-en|tax haven}}) โดยทั่วไปคือ [[ประเทศ]]หรือสถานที่ที่มีอัตรา[[ภาษี]]ต่ำมาก “อย่างมีผล” สำหรับชาวต่างชาติ (ภาษีที่ประกาศออกมา อาจสูงกว่า)<ref name="ftlex">{{cite web|url = http://lexicon.ft.com/Term?term=tax-haven|title=Financial Times Lexicon: Definition of tax haven|quote=A country with little or no taxation that offers foreign individuals or corporations residency so that they can avoid tax at home.|publisher=Financial Times|date=June 2018}}</ref><ref name="Collins">{{cite web|title=Tax haven definition and meaning {{!}} Collins English Dictionary|quote=A tax haven is a country or place which has a low rate of tax so that people choose to live there or register companies there in order to avoid paying higher tax in their own countries.|url=https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tax-haven|publisher=Collins Dictionary|accessdate=27 December 2017|language=en}}</ref><ref name="Cambridge">{{cite web|title=Tax haven definition and meaning {{!}} Cambridge English Dictionary |quote=a place where people pay less tax than they would pay if they lived in their own country|url=https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tax-haven|publisher=Cambridge English Dictionary|date=2018|language=en}}</ref> ในคำจำกัดความแบบดั้งเดิม ดินแดนภาษีต่ำยังเสนอความลับทาง[[การเงิน]] อย่างไรก็ตามในขณะที่ประเทศที่มีระดับความลับสูง แต่อัตราภาษีสูง (เช่น [[สหรัฐอเมริกา]]และ[[เยอรมนี]]ในการจัดอันดับของ Financial Secrecy Index ("FSI"))
สามารถถูกคิดให้มีอยู่ในรายชื่อดินแดนภาษีต่ำบางรายชื่อ แต่โดยทั่วไป พวกเขาจะไม่ถูกถือว่าเป็นดินแดนภาษีต่ำ ในทางตรงกันข้ามประเทศที่มีระดับความลับต่ำกว่า แต่มีอัตราภาษีที่ต่ำ “อย่างมีผล” (เช่น [[ไอร์แลนด์]]ในการจัดอันดับของ FSI) จะถูกปรากฏอยู่ในรายชื่อส่วนใหญ่ของดินแดนภาษีต่ำ ฉันทามติเกี่ยวกับอัตราภาษีที่มีประสิทธิผลได้นำให้เหล่านักวิชาการหมายเหตุคำว่า "ดินแดนภาษีต่ำ" และ "ศูนย์กลางทางการเงินนอกประเทศ (Offshore)" มีความหมายแทบจะตรงกัน
 
25

การแก้ไข