ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนครราชสีมา"

== ประวัติศาสตร์ ==
=== สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ===
จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า มีชุมชนโบราณซึ่งเป็นร่องรอยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่[[ยุคหินใหม่]]ต่อเนื่องมาถึง[[ยุคสำริด]] และ[[ยุคเหล็ก]] กระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญคือ [[ชุมชนบ้านปราสาท]] [[ชุมชนบ้านโนนวัด]] [[แหล่งภาพเขียนสีเขาจันทน์งาม|แหล่งภาพเขียนสีเขาจันท์งาม]] ซึ่งกำหนดอายุได้ประมาณ 4,500 ปีมาแล้ว
 
=== สมัยประวัติศาสตร์ ===
1

การแก้ไข