ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาร์ชออน บาฮามาแลนด์"

→‎เนื้อร้อง: แปลภาษไทย
(→‎เนื้อร้อง: แปลภาษไทย)
MARCH ON, BAHAMALAND.
</poem><ref>[http://www.bahamas.gov.bs/wps/portal/public/about%20the%20bahamas/national%20symbols/march%20on%20bahamaland/!ut/p/b1/vZXZjqtGFEW_pT_A18UMj0xmnovBvFhgMLYxxmY2Xx_6KslNdyfuPNxuSkIC9mHrrKqts47X0Tq-JsOpSLpTfU0ur88xucOAZLAsThsSAUig-LbO2pSMWgixCLaLAPzHxYKn9Rq6DtcR3KKTUBujKJo71WnPXlH4IJUOrN8hveN5p2489pv0js3ZRoZNPFNxaeel6sFEze-TQQyVBTlV0W6WRh09rZzO_nhn-FU4r2x4XJ2GupdFqOw3nuRwCmysGx7TWeNBvZW4CKaUwecBapnIiRdAlpC8a0Q1nV-d4IpSTYcFHIbB2Q8eU10xRM5eG5hrw0zrR4aVukiZ25c_OTxp9BkHgvykHgf_bx-eGLypp_WfnwmSNm0RBeiH-o-CT_zDdfxU8trBT8Gzo_L0Dw76iWCBbMp1la-3i4z6hwwGACgIYF0PcQAuo2u4jgC-886PmzKXs3ueXRWKI4BlOyElohr-zjfhxjZN1TQaV0EEH3izqplppnizqZumYGeB63MsJ6vFiX1vaKGQWQx5hNR8AngW8tWGEmHRCwgK2iyBAkkD3234vUgl28K-vMN3h-b3G6rr-JRWP8Z99QP8wAgapxiGxFEaJUmEWgfnLTkJrVEIortTt4PMWXGPHVouiRON41Rn9NPiOMAhAX5mYR6ZY7l3CG9-Rq_2OslxHZNIhpYdaweSHic25GZWiiaRhHQ1sxRw2tIMAVpawcmuXWs4V7hh1UWYWXbSo2gReVUuHGVkMoPi2GeP2mbN_urL6TWV2FXFWHvMNrFjFJdkNZ4SbbC220uFql4QGChl96xGXieC6HGMxA-MNbfZ-PLyHDJNfTxGYATdmVM8GOjgvAAFWLhA1rqMRwyxnpZ3qAdqFAobA5Y4YmT6X5CzMNSvnyRTQr7a8G1QgEJ9syGLf5WhZBkO_4oUcq9IMVlmSR3DCeqbDfXf3-GbZAISozEGxRgaJ4nlRvyMJiW0yiiySzT3aDBtDtD1jz6b3R3uAvbOYyb2qWLLNp7zU52o2j3DwjgU8jt9stlQ1HkfdI3azTdyNEOqZEVici-jetoQbSH7xrZQ63aLNZoijYZ5OzAXJiu51BgDeI-s3vKTCe3hAAbHj49dL2S2ebd39OQ_4g1h39ktoT7MkIY0cb-VzupObNRLDUyEPEnRI8VIvY0mtJuYzyNp_ktCJhWeVQ0KygN5JUnpzkJXbRkegWz8ODuzeRYnWCKGIWwsg5GNbLPAxXNV75yPhu8iCfCvNnw3uyzkuw2xb0W6DEvw5R2-HZbO79_DN5GkGRIhKBpnaBLgOP33sFTG12F58ztpL23R7IwXLc9foV-VqEJ4gNYP4qOWOHYyMgqnHg69lzXzjrqXhtKVFl25N3Rs45y0jZKSLo9KaAvlRuq0vI0uhaARU7hHzHG6aQaBZH0q3RILelcjcqIq6zbJzu7Bvgv61YHfAsgz9cUtZ6FKmzu8MKM3do0MhxPy2BfCzsgpTlgFklQL-kUJ9ozVzGQ5hKpYWVzk92JJ800xbGT-oFncqs4h0co0S8D-QRcLj1vlD5qm6aQrHoRo_rXyZPVrpfM_P7Hsy8sfrQmr-g!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh Lyrics of "March On, Bahamaland" on Bahamas.gov.bs]</ref>
|ดินแดนบาฮามาส เงยหน้าของเจ้าขึ้นสู่อรุงอรุณ
|
 
{{โครงส่วน}}
เดินไปสู่ความรุ่งโรจน์ ธงไตรงค์ที่สดใสของคุณโบกสะบัดให้สูง
 
มาดูกันว่า โลกมีจุดมุ่งหมาย ลักษณะของความอดทนของเจ้า!
 
มุ่งมั่นที่จะทำให้เก่งผ่านความรักและความสามัคคี
 
 
เร่งต่อไป เดินไปด้วยกัน
 
สามัญชนเพื่อเป้าหมายที่สูงขึ้น
 
ดวงอาทิตย์คงที่ อดทนตลอดไป
 
ซ่อนความกว้างและสมบัติที่ตื้นเขิน
 
 
ดินแดนบาฮามาส เงยหน้าของเจ้าขึ้นสู่อรุงอรุณ
 
จนกว่าเส้นทางของเจ้า เหยียบย่ำจะนำไปสู่พระเจ้าของคุณ
 
เดินขบวน ในบาฮามาส!
|
|}
3,772

การแก้ไข