ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราลงกรณ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
* '''8 เมษายน''' - ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษกและจุดเทียนชัย ณ พระอารามหลวงประจำจังหวัด
* '''9 เมษายน''' - ดับเทียนชัย เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอารามหลวงประจำจังหวัด
* '''17 เมษายน''' - ซ้อมริ้ว[[กระบวนพยุหยาตราสถลมารค]]
* '''18 เมษายน''' - เสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด ประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำน้ำพระพุทธมนต์ ณ [[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร|วัดสุทัศนเทพวราราม]]
* '''19 เมษายน''' - แห่เชิญน้ำอภิเษกจาก[[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร|วัดสุทัศนเทพวราราม]] ไปยัง[[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]]
* '''22 เมษายน''' - พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ [[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]]
* '''23 เมษายน''' - จารึก[[การเฉลิมพระยศเจ้านาย|พระสุพรรณบัฏ]] ดวงพระราชสมภพ แกะ[[พระราชลัญจกรประจำรัชกาล|พระราชลัญจกร]] และจารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ ณ [[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]]
* '''2728 เมษายน''' - ซ้อมใหญ่ริ้ว[[กระบวนพยุหยาตราสถลมารค]]
 
=== พฤษภาคม พ.ศ. 2562===
46

การแก้ไข