ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ขอความเห็นการพูดคุยหารือระหว่างผู้ใช้ (2562)"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
สวัสดีครับ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมข้อเสนอแนะเพื่อการยอมรับในการพิจารณาการขออนุมัติสาขาประเทศไทย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลระบบในการแสดงความเห็นการปรึกษาหารือเกี่ยวกับหน้าพูดคุย เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือในการใช้สื่อสารระหว่างผู้ใช้ให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทางเลือกสำหรับการใช้สังคมออนไลน์เพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมขอเสนอการใช้กลุ่มเพิ่มเติมเพราะผมดูแลและทำการตอบกลับได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว แต่หากเป็นหน้าเพจของ Wikimedia Thailand ซึ่งผมมิได้เป็นแอดมินอยู่แม้จะเป็นสมาชิกแต่หากเกิดปัญหาขึ้น การมีช่องทางเพิ่มเติม จะช่วยสนับสนุนการเปิดสาขาในประเทศไทย ในการพิจารณาได้ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยประสบปัญหาและยังรอรับการแก้ไข หรือรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น หากผู้ใช้ที่ถูกการระงับการแก้ไข และไม่สามารถแก้ไขหน้าพูดคุยของตนเองได้ กลุ่มดังกล่าวจะเป็นช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม เพื่อลดความขัดแย้งในชุมชนในรุ่นภาษาไทย จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ดูแลระบบพิจารณาผู้ใช้ที่ท่านได้ระงับสิทธิ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ว่ามีรายใดที่ท่านระงับสิทธิ์ไม่ให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขในหน้าพูดคุยได้ เพราะจะมีการส่งข้อความการขอความคิดเห็นไปยังผู้ใช้ที่ถูกระงับสิทธิ์กลุ่มดังกล่าวด้วยโดยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิได้แจ้งเพื่อรอดำเนินการในส่วนดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นการสร้างชุมชนที่น่าอยู่และเป็นมิตรให้ดียิ่งขึ้น การได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามความถนัดของตน จะทำให้เป้าหมายการมีสาขาประเทศไทย เกิดขึ้นได้ตามที่ได้ประสงค์ไว้ ในระยะเวลาอันใกล้ แต่หากจำนวนผู้ใช้งานไปในทิศทางลดลง การพิจารณาการปรับยุทธศาสตร์ อาจถูกนำมาใช้ตามความเหมาะสม และหากผู้ที่จะร่วมก่อตั้งวิกิมีเดียสาขาประเทศไทยมิได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างน้อย 2 ปี เกรงว่าจะไม่สามารถเข้าเกณฑ์ตามนโนบายการได้รับการยอมรับจากชุมชนสากลได้ อันอาจส่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติการมีสาขาในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ในฐานะหนึ่งในผู้แปลภาษาหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารระบบและมูลนิธิ ขอฝากข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ ณ ที่นี้ และขอขอบคุณผู้ดูแลระบบทุกท่านล่วงหน้าในการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ หน้าพูดคุยในครั้งนี้ ซึ่งขั้นแรกจะรวบรวมข้อมูลภายในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562...ขอแสดงความนับถือ...Tris T7 20:14, 28 มีนาคม 2562 (+07)
:: คืบหน้ายังไงบอกด้วยนะครับ :) --[[ผู้ใช้:Horus|Horus]] ([[คุยกับผู้ใช้:Horus|พูดคุย]]) 20:19, 28 มีนาคม 2562 (ICT)
::: ยินดีครับ เท่าที่ได้รับการอัพเดทคือกำหนดว่ายังเป็นวันที่ 6 ครับ --Tris T7 01:55, 29 มีนาคม 2562 (+07)
11,565

การแก้ไข